• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er is reeds gewezen op de aandacht van het leergezag van het Tweede Vaticaans Concilie, de pausen van Rome en de bisschoppen voor de volksvroomheid. hierboven nr. 2 Het lijkt nu het juiste ogenblik een organische synthese te geven van voorschriften van het leergezag in dezen om het aanvaarden van een gemeenschappelijk leerstellig standpunt ten opzichte van de volksvroomheid te vergemakkelijken en een goede pastoraal te bevorderen.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test