• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De rechtvaardige ontmoet in de dood God, die hem tot zich roept om hem deelgenoot te maken van het goddelijk leven. Niemand kan echter opgenomen worden in de vriendschap en intimiteit van God, als hij tevoren niet door Hem gereinigd is van de persoonlijke consequenties van al zijn zonden. ’De Kerk noemt deze laatste loutering van de uitverkorenen die geheel verschillend is van de straf van de verdoemden, vagevuur. De Kerk heeft het geloofsleer met betrekking tot het vagevuur vooral op de Concilies van Florence en Trente geformuleerd’. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1031 [[[895|+1.5]]] [[[732|+1.1]]][[[668|+2.30]]]

Vandaar de oefening van godsvrucht van de gebeden en werken ten behoeve van de zielen in het vagevuur, welke dringende smeekbede zijn tot God, opdat Gij de overleden gelovigen genadig is, hen reinigt met het vuur van zijn liefde en hen binnenleidt in zijn rijk van licht en leven. De gebeden en werken ten behoeve van de overledenen zijn een cultische uiting van het geloof in de gemeenschap van de heiligen. Immers, ’in het volle bewustzijn van deze gemeenschap binnen het mystieke Lichaam van Jezus Christus heeft de pelgrimerende Kerk, vanaf de eerste tijden van het Christendom, de gedachtenis van de overledenen met diepe vroomheid gevierd’ en ’daar het heilige en vrome gedachte is voor de doden te bidden, opdat zij van hun zonde verlost zouden worden’ (2 Makk. 12, 46), heeft zij ook zoenoffers voor hen opgedragen’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 50 Het zijn op de eerste plaats de viering van het offer van Eucharistie, [[[783|+3.1]]] Vgl. H. Cyprianus van Carthago, Brieven, Epistolae. I, 2: CSEL 3/2, Vindobonae 1871, pp. 466-467 Vgl. H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. IX, 12, 32: CSEL 33/1, Vindobonae 1896, pp. 221-222. vervolgens andere uitingen van godsvrucht, zoals gebeden, aalmoezen werken van barmhartigheid Vgl. H. Augustinus, De cura pro mortuis gerenda. 6: CSEL 41, Vindobonae 1900, pp. 629-631 Vgl. H. Johannes Chrysostomos, Preken over de Eerste Brief aan de KorinthiĆ«rs, In epistulam i ad Korinthos. 41, 5: PG 61, 494-495 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1032 en het verkrijgen van een aflaat ten gunste van de zielen van de overledenen. Vgl. Apostolische Penitentiarie, Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk), Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur) (26 aug 2002). Normae de Indulgentiis, 3, p. 21; Aliae concessiones, 29, pp. 74-75

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test