• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De ‘dag des Heren’ als ‘oudste en allereerste feestdag’ en ‘grondslag en kern van heel het liturgisch jaar’, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 106 Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 4 mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan de manifestaties van volksvroomheid. Daarom is het niet nodig om voor het houden van oefeningen van godsvrucht aan te dringen op keuze van de zondag als chronologisch referentiepunt.

Voor het pastorale heil van de gelovigen is het geoorloofd op zondagen ‘door het jaar’ die vieringen van de Heer ter ere van de heilige Maagd Maria of van de heiligen te houden welke in de week vallen en die in de godsvrucht van de gelovigen een bijzondere plaats innemen, mits zij in de lijst van rangorde de voorrang hebben boven de zondag zelf. Vgl. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 58

Omdat volkse en culturele tradities soms in de zondagsviering dreigen binnen te dringen en de christelijke geest ervan te verontreinigen, ‘is het noodzakelijk in deze zaken helderheid te verschaffen door catechese en juiste pastorale interventies daarbij af te wijzen wat onverenigbaar is met het Evangelie van Christus. Men moet echter niet vergeten dat dergelijke tradities – en dat geldt op vergelijkbare wijze voor nieuwe voorstellen van de burgermaatschappij op cultureel gebied – vaak geen gebrek hebben aan waarden die zonder enig probleem in verband gebracht kunnen worden met de eisen van het geloof. Het komt de herders toe in dezen tot een oordeel te komen dat de waarden veilig stelt die in een bepaalde sociale context en vooral in de volksreligiositeit aanwezig zijn. Daarbij moet men ervoor zorgen dat de liturgieviering, vooral die op zon- en feestdagen, er niet onder lijdt, maar er veeleer voordeel bij heeft’. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 80

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test