• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige Vader Johannes Paulus II heeft in het bijzonder op het gezin gewezen als subject van de volksvroomheid. De Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
wijst na het gezin als huiskerk in de Kerk geprezen te hebben, erop dat ‘om de eredienst die in de Kerk gevierd wordt Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Liturgie van de Getijden volgens de Romeinse ritus (tweede standaarduitgave 1985), Algemene inleiding op het getijdengebed, Institutio Generalis de Liturgia Horarum (7 apr 1985), 27. Wat de liturgie betreft, dient hierbij ook inbegrepen te zijn de volgende aanbeveling uit deze Institutio: "Het zou goed zijn dat in het gezin als in een soort huiskerk niet alleen de gewone gebeden gezamenlijk worden verricht, maar zo mogelijk ook enkele gedeelten van de Getijden, waardoor de gezinsleden zich nauwer bij het leven van de Kerk aansluiten.", thuis voor te bereiden en voort te zetten het christelijk gezin gebruik maakt van het persoonlijk gebed. Dit kent een grote verscheidenheid aan vormen; deze verscheidenheid, die getuigt van de uitzonderlijke rijkdom waarmee de Geest het christelijk gebed bezielt, komt tegemoet aan de verschillende levensbehoeften en levensomstandigheden van wie zich tot de Heer richt’. Vervolgens merkt zij op dat ‘naast het ochtend- en avondgebed ... uitdrukkelijk worden aanbevolen; het lezen en overwegen van het Woord van God, de voorbereiding op de sacramenten, de devotie tot en de toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, de verschillende vormen van verering van de heilige Maagd Maria, het tafelgebed, de gebruiken van volksvroomheid’. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 61

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test