• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het leergezag van de Kerk herinnert eraan dat ‘het geestelijk leven niet uitsluitend bestaat uit het deelnemen aan de liturgie’ en dat de Christen ‘zijn binnenkamer moet binnengaan om in het verborgene tot de Vader te bidden’, en zelfs – zoals de Apostel leert – te ‘bidden zonder ophouden’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 12 Daarbij wijst het erop dat het subject van de verschillende vormen van gebed iedere Christen is – clericus, religieus en leek – hetzij wanneer hij, bewogen door de Geest van Christus, persoonlijk bidt, hetzij wanneer hij met de gemeenschap bidt in groepen van verschillende oorsprong en aard. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Liturgie van de Getijden volgens de Romeinse ritus (tweede standaarduitgave 1985), Algemene inleiding op het getijdengebed, Institutio Generalis de Liturgia Horarum (7 apr 1985), 9

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test