• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het leergezag van de Kerk, dat de onmiskenbare waarden van de volksvroomheid naar voren brengt, verzuimt niet enkele gevaren te signaleren die haar kunnen bedreigen: de onvoldoende aanwezigheid van wezenlijke elementen van het christelijk geloof – zoals de heilsbetekenis van de verrijzenis Christus, het gevoel tot de Kerk te behoren, de persoon en het handelen van de goddelijke Geest –, de wanverhouding tussen de achting voor de verering van de heiligen en het bewustzijn van de absolute soevereiniteit van Jezus Christus en zijn mysterie, het schaarse directe contact met de Heilige Schrift, het zich afzonderen van het sacramentele leven van de Kerk, de neiging om het cultische moment te scheiden van de verplichtingen van een christelijk leven, de utilitaristische opvatting van enkele vormen van godsvrucht, het gebruik van ‘tekenen, gebaren en formules die soms een buitensporige betekenis krijgen, waarbij men zelfs het spectaculaire zoekt’ H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de bisschoppen van de Abruzzen en van Molise bij gelegenheid van hun ad limina-bezoek (24 apr 1986), 3 en in extreme gevallen het risico ‘het opkomen van sekten te begunstigen en zelfs de mensen tot bijgeloof, magie, fatalisme of onderdrukking te brengen’. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Popay├ín (Colombia), Tijdens H. Mis bij de ontmoeting met inheemsen (4 juli 1986)

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test