• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert eraan dat ’de heiligen in overeenstemming met de traditie in de Kerk vereerd en hun echte relikwieën en hun beeltenissen in ere gehouden worden’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 111 [[[736|+1.2]]] De uitdrukking ’relikwieën van de heiligen’ wijst vooral op het lichaam – of aanzienlijke delen hiervan – van alle die, terwijl ze nu in het hemels vaderland leven, eens op deze aarde om hun heldhaftige heiligheid van leven uitmuntende ledematen waren van het mystiek Lichaam van Christus en een levende tempel van de Heilige Geest Vgl. 1 Kor. 3, 16 Vgl. 1 Kor. 6, 19 Vervolgens wijst de uitdrukking op voorwerpen die de heiligen toebehoorden – zoals huisraad, kleding en manuscripten – en voorwerpen die in contact zijn gebracht met hun lichaam of hun graf – zoals oliën, stukjes linnen (brandia) – en ook met beeltenissen die vereerd worden.

Document

Naam: DIRECTORIUM OVER VOLKSVROOMHEID EN LITURGIE. PRINCIPES EN RICHTLIJNEN
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 9 april 2002
Copyrights: © 2003, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 2, p. 13-198
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test