• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEZIN, LEEF VANUIT HET GELOOF EN GEEF HET DOOR

Dierbare broeders en zusters,

Zaterdag en zondag a.s. zal in het Spaanse Valencia de 5e Wereld Ontmoeting van Gezinnen plaatsvinden. De eerste Ontmoeting vond in Rome plaats naar aanleiding van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Jaar van de Gezinnen in 1994. Bij die gelegenheid heeft de geliefde Paus Johannes Paulus II een lange, indrukwekkende meditatie over het gezin gehouden die hij in de vorm van een brief aan de gezinnen in de wereld richtte. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994) Na deze grote bijeenkomst volgden er meer: in Rio Janeiro in 1997; in Rome in 2000, bij gelegenheid van het Jubileum van het Gezin; in Manilla in 2004, waar hij weliswaar niet persoonlijk heen kon, maar wel een videoboodschap gaf. Het is belangrijk dat de gezinnen van nu het gedenkwaardige appel van Paus Johannes Paulus II ontvangen, die 25 jaar geleden in het Apostolische schrijven H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
deed: “Gezin, wordt wat je bent!” Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 17

Thema van de ontmoeting in Valencia is het doorgeven van het geloof in het gezin. Aan deze opgave is het motto van mijn apostolische bezoek aan die stad geïnspireerd: “Gezin, leef uit het geloof en geef het door!” In veel van de geseculariseerde parochies van nu bestaat de eerste noodzaak voor de christengelovigen juist in de vernieuwing van het geloof van de volwassenen: zodat deze in staat zijn, die geloof aan de nieuwe generaties door te geven. Aan de andere kant kan de weg van de christelijke initiatie van de kinderen tot een nuttige gelegenheid voor de ouders worden om weer met de Kerk in contact te komen en de schoonheid en de waarheid van het Evangelie steeds weer dieper te ontdekken. In het kort: het gezin is een levend organisme, waarin de wederzijdse uitwisseling van gaven verwerkelijkt wordt.

Het belangrijkste is dat daarbij nooit het Woord van God ontbreekt, dat de vlam van het geloof brandend laat. Tijdens de doopritus ontsteekt de vader of de peetoom met een uiterst belangrijk gebaar een kaars aan de grote Paaskaars, het symbool van de Verrezen Christus. Daarna wendt de celebrant zich tot de familie en zegt: “Aan u wordt het licht toevertrouwd. Christus, het licht van de wereld, heeft uw kind verlicht. Dat het als kind van het licht mag leven.” De bereidheid van de ouders het eigen geloofsleven te verdiepen moet het gebaar zijn waarin ten volle het doorgeven van het geloof in het gezin vervat ligt, groeit en hen begeleid opdat het authentiek is: de vlam moet met het gebed zowel als met het veelvuldig ontvangen van het Sacramenten van Boete en Verzoening en van de Eucharistie geleefd worden.

Vragen wij de voorspraak van Maagd Maria voor het succes van de aanstaande ontmoeting in Valencia en voor alle gezinnen in de wereld zodat zij authentieke gemeenschappen van liefde en het leven zijn, waarin de vlam van het geloof van generatie op generatie doorgegeven kan worden.

Document

Naam: GEZIN, LEEF VANUIT HET GELOOF EN GEEF HET DOOR
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 juli 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. Stg. InterKerk
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test