• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alvorens deze Encycliek te beëindigen wensen Wij nog, Eerbiedwaardige Broeders, dat gij het H. Rozenkransgebed met een bijzondere godsvrucht gedurende de oktobermaand zult bidden, ook om die reden die Ons zo na aan 't hart ligt, n.l. dat de Romeinse Synode heilzame vruchten moge afwerpen voor deze Gezegende Stad en dat als resultaat van het aanstaande Algemeen Concilie, waaraan gij met Uw tegenwoordigheid en Uw raad zult deelnemen, de gehele Kerk een zó wonderbare groei zal ontwikkelen, dat de krachtige heropleving van alle christelijke deugden - hetgeen Wij hopen - een uitnodiging en een heilzame aansporing zal zijn voor onze broeders en kinderen, die nog van de Apostolische Stoel gescheiden zijn.

Vertrouwend op deze zeer hoopvolle en blijde toekomst, verlenen Wij, Eerbiedwaardige Broeders, aan ieder van U afzonderlijk en aan U allen, aan de U toevertrouwde kudde en speciaal aan hen, die aan Onze uitnodiging edelmoedig gehoor zullen geven, van ganser harte de Apostolische Zegen.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 26 september van het jaar 1959, het eerste van Ons Pontificaat.

JOHANNES XXIII PAUS

Document

Naam: GRATA RECORDATIO
Over de Rozenkrans: het gebed voor de Kerk, de missies, internationale en sociale problemen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 26 september 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. nr. 40, p. 949-952
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test