• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Eerbiedwaardige Broeders, Heil en Apostolische Zegen

Een dankbare herinnering komt Ons sedert Onze jeugd dikwijls voor de geest, wanneer Wij denken aan die Encyclieken die Onze Voorganger Leo XIII, roemrijker gedachtenis, bij de nadering van de oktobermaand meerdere malen tot de gehele katholieke wereld heeft gericht om allen aan te sporen tot het godvruchtig bidden van de H. Rozenkrans, vooral gedurende die maand.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze Encyclieken een sieraad vormen van een rijke verscheidenheid van gedachten: zij getuigen van wijsheid en ademen steeds een nieuwe geest: zij zijn zoveel mogelijk. aangepast aan de praktijk van het christelijk leven. In krachtige en aantrekkelijke bewoordingen wekken zij het katholieke volk op om bij het bidden van de H. Rozenkrans zich vol vertrouwen tot God te richten door bemiddeling van de zeer machtige voorspraak van de Moeder Gods, de H. Maagd Maria. Dit is, zoals allen weten, de meest geschikte vorm van overwegend gebed, waardoor een mystieke krans wordt gevlochten van Onze Vaders, Weesgegroeten en de lofprijzing tot de Allerheiligste Drievuldigheid, het Gloria Patri; hieraan wordt de overweging toegevoegd van de voornaamste geheimen van onze godsdienst, waardoor de Menswording van Jezus Christus en de Verlossing van het menselijk geslacht regelmatig aan de geest worden voorgesteld.

De devotie van Paus Johannes tot de Rozenkrans

Deze aangename herinnering uit Onze jeugd is in feite geenszins in de loop der jaren verdwenen, zelfs niet vervaagd; integendeel - Wij willen het eerlijk en openhartig getuigen - het Rozenkransgebed, dat Wij nooit ook maar een dag van het jaar geheel hebben nagelaten en dat Wij vooral gedurende de eerstvolgende maand met bijzondere toewijding wensen te bidden, is Ons zeer dierbaar geworden.

Zeer dikwijls hebben Wij in Ons Pontificaat gedurende het eerste jaar, dat nu ten einde loopt, bij voorkomende gelegenheden de geestelijkheid en de gelovigen opgewekt tot gezamenlijk en persoonlijk gebed. Nu echter doen Wij ditzelfde met nog groter nadruk en aandrang, en wel om verschillende redenen, die Wij U in deze Encycliek in 't kort uiteen zullen zetten.

Document

Naam: GRATA RECORDATIO
Over de Rozenkrans: het gebed voor de Kerk, de missies, internationale en sociale problemen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 26 september 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg. nr. 40, p. 949-952
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test