• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
I.3

De Heilige Congregatie voor de Geloofsleer wil derhalve in de geest van collegialiteit aan de bisschoppen met dit schrijven een hulp aanbieden en enige wezenlijke leerstellingen van de Kerk omtrent de bedienaar van de eucharistie naar voren brengen, zoals die door de levende traditie overgeleverd zijn, en zoals die ook in vroegere documenten van het kerkelijk leerambt tot uitdrukking kwamen. Hoewel de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer de gehele beschouwing omtrent de leer over het priesterambt, zoals die door het Tweede Vaticaans Concilie naar voren is gebracht, veronderstelt bekend te zijn, vindt zij het in de huidige omstandigheden dringend noodzakelijk om het bijzondere en het wezenlijke van het priesterambt nog duidelijker uiteen te zetten.

Document

Naam: SACERDOTIUM MINISTERIALE
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 6 augustus 1983
Copyrights: © 1983, Archief van Kerken jrg 38 nr 11, pag 17-20
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test