• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

1 Wij nu brengen hem die zich heeft laten overtuigen en die er mee ingestemd heeft, na hem aldus te hebben gebaad, naar de broeders zoals wij ze noemen op de plaats waar deze verzameld zijn. Daar storten wij gemeenschappelijk gebeden voor ons zelf en hem die de verlichting deelachtig geworden is en voor alle anderen, waar ze zich ook bevinden. Dat doen wij met grote vurigheid, opdat wij, na de waarheid te hebben leren kennen, waardig bevonden worden ook in onze daden mensen te blijken die goed leven, de geboden onderhouden en zo het eeuwig heil verwerven.

2 Wij begroeten elkaar met een kus na beëindiging van het gebed.

3 Vervolgens wordt aan de voorganger van de broeders brood en een beker met water en wijn aangeboden. Deze neemt het aan en zendt lof en verheerlijking opwaarts naar de Vader van het heelal door de naam van de Zoon en de Heilige Geest en zegt een lang dankgebed voor de gunst dat wij door Hem deze gaven waardig gekeurd zijn. Heeft hij de gebeden en de dankzegging beëindigd, dan betuigt heel het aanwezige volk zijn instemming met het woord ''Amen''.

4 Dat Amen betekent in het Hebreeuws "het geschiede".

5 Heeft de voorganger de dankzegging gesproken en heel het volk zijn instemming betuigd, dan delen zij die bij ons diakens heten aan ieder van de aanwezigen uit van het brood, de wijn en het water waarover de dankzegging uitgesproken is en brengen daarvan ook aan hen die niet aanwezig waren. 

Document

Naam: APOLOGIA CONTRA ANTONINUS PIUS
Eerste apologie
Soort: H. Justinus
Auteur: H. Justinus
Datum:
Copyrights: © Voorlopige en gedeeltelijke publicatie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test