• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

1 Dit voedsel draagt bij ons de naam Eucharistie. Niemand anders mag hieraan deelhebben dan hij die gelooft dat onze leer waar is, die gedompeld is in het bad ter vergeving van de zonden en tot wedergeboorte en die zijn leven volgens de overlevering van Christus inricht.

2 Want wij nemen deze gaven niet als gewoon brood en gewone drank, maar zoals onze Verlosser Jezus Christus vlees en bloed aannam omwille van ons heil, toen Hij door de Logos van God vlees werd, zo werd ons geleerd dat het voedsel dat onder dankzegging door het gebed van Zijn woord gewijd is en waarmee ons vlees en bloed krachtens verandering gevoed wordt, vlees en bloed is van die vleesgeworden Jezus.

3 Want de apostelen hebben in de door hen geschreven gedenkschriften, die evangeliën heten, overgeleverd dat hun aldus was opgedragen: Jezus had het brood genomen en na dankzegging als volgt gesproken: evenzo had Hij de beker genomen en na dankzegging aldus gesproken: ''Dit is Mijn bloed'' en alleen hun had Hij ervan meegedeeld.

4 De boze demonen hebben geënsceneerd dergelij ke riten ook in de Mithrasmysteriën te laten plaatsvinden en daarbij bootsten ze de onze na. Dat immers bij de inwijdingsplechtigheid van de myste brood en een beker wijn neergezet wordt onder het uitspreken van enige formules, weet u of kunt u vernemen. 

Document

Naam: APOLOGIA CONTRA ANTONINUS PIUS
Eerste apologie
Soort: H. Justinus
Auteur: H. Justinus
Datum:
Copyrights: © Voorlopige en gedeeltelijke publicatie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test