• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Reeds meermalen deden wij moeite, om in navolging van onze voorgangers, Innocentius XII, Benedictus XIII, Clemens XIII, Pius VI, Pius VII en Pius IX de zeer lofwaardige devotie, die tot voorwerp heeft de verering van het H. Hart van Jezus, goed te keuren en in een helderder licht te stellen. Dit was nl. het doel van Ons decreet van 28 Juni 1889, waarbij Wij het feest van het H. Hart tot de rang van eerste klas hebben verheven. Thans echter beogen Wij een nog grootser huldebetoon, waarin alle eerbetuigingen, die reeds aan het H. Hart bewezen worden, als 't ware hun voltooiing en bekroning vinden. Wij vertrouwen, dat dit aan onze Verlosser Jezus Christus ten zeerste aangenaam zal zijn.

Het is trouwens niet de eerste maal, dat dit plan ter sprake wordt gebracht. Ongeveer vijf en twintig jaar geleden immers, bij het naderen van de plechtigheden, van het tweede eeuwfeest, dat de opdracht herdacht, die de gelukzalige Margareta Maria Alacoque van de hemel ontving, om de devotie tot het goddelijk Hart te verspreiden, werden van overal talrijke verzoekschriften, niet alleen van particulieren, maar ook van bisschoppen tot Pius IX gericht, die Hem verzochten het gehele menselijk geslacht aan het H. Hart van Jezus te willen toewijden.

Men was toen van gevoelen dit te moeten uitstellen, om na rijp beraad er over te kunnen beslissen. Intussen ontvingen landen en steden verlof om zich, desgewenst, afzonderlijk aan het H. Hart toe te wijden en werd een formule van Toewijding voorgeschreven. Thans echter zijn Wij van oordeel, nu er nieuwe redenen bijgekomen zijn, dat de tijd rijp is om dit plan ten uitvoer te brengen.

Document

Naam: ANNUM SACRUM
Over de toewijding van het Mensdom aan Allerheiligst Hart van Jezus -
Tevens afkondiging Heilig Jaar 1900
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 25 mei 1899
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test