• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eerste vijf van deze zijn ingesteld voor de geestelijke vervolmaking van iedere mens in zichzelf, de laatste twee tot leiding en vermeerdering van de gehele Kerk. Want door het doopsel worden wij geestelijk herboren; door het vormsel groeien wij in genade en worden wij versterkt in het geloof; herboren en versterkt echter worden wij gevoed door het goddelijk voedsel van de Eucharistie. Maar als wij door de zonde tegen een ziekte van de ziel aanlopen, worden wij door de boete geestelijk gereinigd: geestelijk en ook lichamelijk, voor zover de ziel dat nodig heeft, door de laatste zalving; maar door de wijding wordt de Kerk gestuurd en geestelijk vermeerderd, door het huwelijk groeit zij lichamelijk.

Document

Naam: EXSULTATE DEO - DECRETUM PRO ARMENIS
Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs
Soort: Concilie van Florence - Decreet
Datum: 22 november 1439
Copyrights: © 2016, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet; tussentitels: redactie
Bewerkt: 18 oktober 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test