• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De intellectuele uitrusting van de jonge geestelijkheid moet omvatten een behoorlijke kennis van de verschillende talen, speciaal van het Latijn, vooral waar het priesters betreft van de Latijnse ritus. Verder de kennis van de hoofdpunten van de geschiedenis, de natuurkunde, de wiskunde, de aardrijkskunde en de kunst, die gemeengoed zijn van de moderne intellectueel overeenkomstig het peil van de verschillende landen. Maar de voornaamste rijkdom van de geest van de priester ligt in de menselijke en christelijke wijsheid, de vrucht van een solide en veilige filosofische en theologische vorming volgens de methode, de leer en de beginselen van Sint-Thomas, met gewetensvolle eerbiediging van de leer van de goddelijke openbaring en het kerkelijk leerambt. Wezenlijke of aanvullende elementen van deze vorming zijn verder nog de volgende vakken: de bijbelse exegese, volgens de regels van de katholieke hermeneutica, de liturgie, de gewijde muziek, het kerkelijk recht, de kerkgeschiedenis, de archeologie, de patrologie, de dogmageschiedenis, de ascetische en mystieke theologie, de hagiografie, de gewijde welsprekendheid, de regels van de kunst en dergelijke.

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test