• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vrucht van deze verstandige en eensgezinde samenwerking tussen overste en docenten van het seminarie zal zijn: een in alle opzichten volmaakte vorming van de jonge mensen. Zo zullen zij uitgroeien tot echte persoonlijkheden, niet alleen als mens en als christen, maar vooral als priester. De priester immers moet geheel doordrongen zijn van het licht van de goddelijke openbaring; dit vooral zal tot resultaat hebben, dat hij „als man Gods volkomen zij, volkomen toegerust tot elk goed werk”. (2 Tim. 3, 17) Want men moet goed voor ogen houden wat de heilige Joannes Chrysostomus schreef: „de ziel van de priester moet schitteren als een licht, dat heel de wereld verlicht.H. Johannes Chrysostomos, Over het priesterschap, De sacerdotio. VI, n. 4; P.G. 48, 681

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test