• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na deze summiere uiteenzetting omtrent de meest wezenlijke voorwaarde voor de roeping tot het priesterschap, nl. de duidelijke, besliste en sterke wil om het priesterschap te aanvaarden en dit vooral met het oog op de grotere eer van God, het persoonlijk eeuwig heil en dat van zijn broeders en van allen, die door het kostbaar Bloed van de goddelijke Zaligmaker zijn verlost, achten wij het nuttig, in het kort ook de andere factoren aan te geven, die waardevol zijn voor een volledige en perfecte opleiding van de priesterkandidaten. Vanwege het hoge belang van deze factoren voor het leven van de Kerk hebben onze voorgangers er dikwijls over gehandeld. Wij vermelden hier de nieuwere documenten, die u allen bekend zijn: De encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Ad Catholici Sacerdotii fastigium
Over het Katholieke priesterschap
(20 december 1935)
van Pius XI, de Adhortatio apostolica Paus Pius XII - Apostolische Exhortatie
Menti Nostrae
Aan geheel de geestelijkheid in vrede de na te streven heiligheid van het priesterlijk leven (23 september 1950)
van Pius XII en de encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Sacerdotii Nostri primordia
Bij gelegenheid van de 100e sterfdag van de H. Pastoor van Ars
(1 augustus 1959)
van Johannes XXIII. Bovendien zal het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
in behandeling nemen. Wordt deze Constitutie aangenomen, dan zal ze de providentiële bepalingen van het concilie van Trente en de latere voorschriften van de H. Stoel aanvullen; en ongetwijfeld zal dit een grote vooruitgang betekenen voor de werving van priesterroepingen en, wat nog van meer belang is, voor de ascetische, liturgische, intellectuele en pastorale vorming van de priesterkandidaten.

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test