• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Alle leven is in Gods hand en elk wezen dankt Hem zijn adem" (Job 12, 10).

Elk mensenleven is heilig, vanaf het ogenblik van de ontvangenis tot aan de dood, want de menselijke persoon is omwille van zichzelf gewild, naar het beeld en de gelijkenis van de levende en heilige God.
Een mens vermoorden is ernstig in strijd met de waardigheid van de persoon en de heiligheid van zijn Schepper.
Het verbod om te doden gaat niet in tegen het recht om een onrechtmatige aanvaller buiten gevecht te stellen. Wettige zelfverdediging is een ernstige verplichting voor wie verantwoordelijk is voor andermans leven of voor het algemeen welzijn.
Vanaf de conceptie heeft het kind recht op leven. Rechtstreekse vruchtafdrijving, d.w.z. beoogd als doel of als middel, is een "schandelijke praktijk" die ernstig in strijd is met de zedelijke wet. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 27. § 3 De Kerk bestraft dit misdrijf tegen het leven met de kerkelijke straf van excommunicatie.
Omdat het embryo vanaf de conceptie moet worden behandeld als een persoon, moet het als ieder ander menselijk wezen in zijn onschendbaarheid verdedigd, alsmede verzorgd en verpleegd worden.
Wat de vormen en de motieven ook mogen zijn, de vrijwillige euthanasie is een moord. Euthanasie is ernstig in strijd met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God, zijn Schepper.
Zelfmoord is ernstig in strijd met de rechtvaardigheid, de hoop en de liefde. Het vijfde gebod verbiedt dan ook de zelfmoord.
Ergernis geven is een zware fout, wanneer men door een handeling of een verzuim een ander willens en wetens tot zware zonde aanzet.
Omwille van de rampen en de ongerechtigheden die elke oorlog teweegbrengt, moeten wij alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is, om hem te vermijden. De kerk bidt dan ook: "Van pest, hongersnood en oorlog, verlos ons, Heer".
De kerk en de menselijke rede verklaren dat de morele wet ook blijft gelden gedurende gewapende conflicten. Praktijken die opzettelijk ingaan tegen het volkerenrecht en zijn universele beginselen ervan zijn misdaden.
"De bewapeningswedloop is een zeer ernstige plaag voor de mensheid en een onverdraaglijk onrecht tegenover de armen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 81. § 3

"Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden" (Mt. 5, 9).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test