• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
DEEL 3  -  HET LEVEN IN CHRISTUS
TWEEDE SECTIE  -  DE TIEN GEBODEN
EERSTE HOOFDSTUK  -  "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand"

EERSTE HOOFDSTUK - "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand"

Jezus heeft de verplichtingen van de mens tegenover God samengevat in deze woorden: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand" (Mt. 22, 37). Vgl. Lc. 10, 27. "met al uw krachten" In deze woorden ligt de weerklank van de plechtige oproep: "Luister, Israël: Jahwe is onze God. Jahwe alleen" (Deut. 6, 4).

God heeft als eerste zijn liefde betoond. In het eerste van de "Tien woorden" wordt herinnerd aan de liefde van de éne God. Vervolgens wordt door de geboden verklaard welk liefdesantwoord de mens aan zijn God moet geven.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test