• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie zijn de Sacramenten van de christelijke initiatie. Zij vormen de grondslag voor de roeping die alle leerlingen van Christus gemeenschappelijk bezitten, dit wil zeggen een roeping tot heiligheid en de opdracht om de wereld de blijde boodschap te verkondigen. Deze Sacramenten verlenen de genadegaven die nodig zijn voor een leven naar de Geest op deze pelgrimstocht naar het vaderland.

Twee andere Sacramenten, het Wijdingssacrament en het Huwelijk, zijn gericht op het heil van de ander. Zij dragen weliswaar ook bij tot het persoonlijke heil, maar bewerkstelligen dit door de dienst aan de ander. Deze Sacramenten verlenen een bijzondere zending in de Kerk en zijn bedoeld voor de opbouw van het volk van God.

Zij die reeds door het Doopsel en het Vormsel gewijd werden Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10 tot het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen, kunnen in deze Sacramenten bijzondere wijdingen ontvangen. Zij die het Wijdingssacrament ontvangen, worden gewijd om in de naam van Christus "door het woord en de goddelijke genade de Kerk te weiden". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11. vert. uit Lat. Van hun kant "worden de christelijke echtgenoten door een bijzonder sacrament gesterkt en als het ware gewijd met het oog op de plichten en de waardigheid van hun levensstaat". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48. 2, vert. Getijdengebed Lect I,1,130

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test