• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God" (1 Kor. 2, 11). Welnu, zijn Geest, die Hem openbaart, laat ons Christus, zijn Woord, zijn levend Woord, kennen, maar Hij laat zich niet uit over zichzelf. Hij die " gesproken heeft door de profeten", laat ons het Woord van de Vader horen, maar Hèm horen wij niet. Wij kennen Hem slechts in de ingeving waarmee Hij ons het Woord openbaart en ons ervoor opent het in geloof te aanvaarden. De Geest van waarheid, die ons Christus "onthult" "spreekt niet uit zichzelf". Vgl. Joh. 16, 13 Een dergelijk, waarlijk goddelijk terughouden verklaart waarom "de wereld voor Hem niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent", terwijl zij die in Christus geloven, "Hem kennen, omdat Hij bij hen blijft" (Joh. 14, 17).

De Kerk, de gemeenschap die leeft in het geloof van de apostelen, en die dat geloof doorgeeft, is de plaats waar wij de Heilige Geest leren kennen:

 • in de Schriften die Hij geïnspireerd heeft;
 • in de Overlevering, waarvan de Kerkvaders de steeds actuele getuigen zijn;
 • in het leergezag van de Kerk, dat Hij bijstaat;
 • in de sacramentele liturgie door middel van woorden en symbolen, waarin de Heilige Geest ons in contact brengt met Christus;
 • in het gebed, waarin Hij voor ons ten beste spreekt;
 • in de genadegaven en de bedieningen waardoor de Kerk opgebouwd wordt;
 • in de tekenen van het apostolisch en missionair leven;
 • in het getuigenis van de heiligen, waarin Hij zijn heiligheid laat zien en het heilswerk voortzet.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test