• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
God, "Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn Schepper over alle schepselen zou bevelen". MR, Eucharistisch gebed IV. in: Altaarmissaal (NL) . blz. 709. Missaal voor Zon- en Feestdagen (B), 303
De mens is voorbestemd om het beeld van de mensgeworden Zoon van God - "beeld van de onzichtbare God" (Kol. 1, 15) - opnieuw tegenwoordig te stellen, opdat Christus de eerstgeborene is onder vele broeders en zusters. Vgl. Ef. 1, 3-6 Vgl. Rom. 8, 29
De mens is "één naar lichaam en ziel". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 14. § 4 De geloofsleer stelt dat de geestelijke en onsterfelijke ziel direct door God geschapen wordt.
"God heeft de mens niet geschapen om alleen te zijn. Reeds bij het begin 'heeft Hij hen geschapen als man en vrouw' (Gen. 1, 27); de vereniging van deze twee is de eerste vorm van een gemeenschap van personen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 12. § 4, vert uit Lat.
De openbaring heeft ons kennis doen nemen van de staat van de oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid van man en vrouw vóór de zondeval: uit hun vriendschap met God vloeide het geluk van hun bestaan in het paradijs voort.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test