• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige Geest is "de oorsprong van iedere vitale en werkelijk heilzame werking in alle delen van het lichaam". H. Paus Paulus VI, Homilie, Tot de gelovigen van New York in het Yankee-stadion (4 okt 1965), 56. vert. uit Lat. Hij bewerkt op velerlei manieren de opbouw van geheel het lichaam in de liefde Vgl. Ef. 4, 16 door Gods Woord, "dat de kracht bezit op te bouwen" (Hand. 20, 32), door het Doopsel waardoor de Geest het lichaam van Christus vorm geeft; Vgl. 1 Kor. 12, 13 door de Sacramenten die wasdom en genezing schenken aan de ledematen van Christus; door "de aan de apostelen geschonken genade, die onder zijn gaven de voornaamste is, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat. door de deugden die doen handelen volgens het goede, tenslotte door de vele bijzondere genaden ("charismata" genoemd), waardoor Hij de gelovigen "geschikt en bereid maakt" om allerlei werken en taken op zich te nemen voor de vernieuwing en de verdere uitbouw van de Kerk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12. vert. uit Lat. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 3

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test