• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Elke handeling, waardoor men onrechtmatig goederen van anderen in bezit neemt of houdt, zelfs al is dit niet in tegenspraak met de beschikkingen van de burgerlijke wetgeving, gaat in tegen het zevende gebod. Zo bijvoorbeeld: het opzettelijk in bezit houden van geleende goederen of van verloren voorwerpen; bedrog in handelspraktijken; Vgl. Deut. 25, 13-16 het betalen van onrechtvaardige lonen; Vgl. Deut. 24, 14-15 Vgl. Jak. 5, 4 het toepassen van prijsverhogingen waarbij men speculeert op de onwetendheid af de noodtoestand van de evenmens. Vgl. Am. 8, 4-6
Moreel zijn eveneens niet toegelaten: het speculeren, waardoor men invloed uitoefent om de waardenoteringen van goederen kunstmatig te laten schommelen met de bedoeling er, ten nadele van anderen, voordeel uit te halen; omkoperij, waardoor men het oordeel afkoopt van degenen die beslissingen moeten nemen volgens het recht; toe-eigening en privé-gebruik van gemeenschappelijke goederen van een onderneming; het slecht uitvoeren van werken; fiscale fraude; het vervalsen van cheques en facturen; buitensporige uitgaven en spilzucht. Met opzet schade berokkenen aan particulier of publiek eigendom is in strijd met de zedenwet en brengt de verplichting tot schadevergoeding mee.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test