• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Eucharistie is ook het offer van lofprijzing, waardoor de kerk in naam van heel de schepping Gods heerlijkheid bezingt. Dit offer van lofprijzing is slechts mogelijk door Christus: Hij verenigt de gelovigen met zijn persoon, met zijn lofprijzing en zijn smeekgebed, zodat het offer van lofprijzing aan de Vader wordt opgedragen door Hem en met Hem om in Hem aangenomen te worden.

Alinea's in de marge van alinea 1361

De heerlijkheid van God bestaat erin dat dit tonen en dit meedelen van zijn goedheid met het oog waarop de wereld geschapen is, werkelijkheid wordt. Van ons "aangenomen kinderen in Jezus Christus" te maken: "dat was het liefdevolle raadsbesluit van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade" (Ef. 1, 5-6): "De glorie van God is immers de levende mens, en het leven van de mens is immers de aanschouwing van God. Als nu al de openbaring van God door de schepping het leven al geschonken heeft aan alle wezens die op aarde leven, hoeveel te meer schenkt dan het zichtbaar worden van de Vader in het Woord het leven aan hen die God zien!" H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 4,20,7, vert. Getijdenboek Lect. 1,5,216 Het uiteindelijke doel van de schepping is dat God "die de schepper is van alle wezens tenslotte , alles in allen" wordt (1 Kor. 15, 28), door gelijktijdig zijn heerlijkheid en onze gelukzaligheid te bewerken". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2. vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test