• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maaltijd des Heren, Vgl. 1 Kor. 11, 20 omdat het gaat om het avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen op de avond vóór zijn lijden genuttigd heeft, en om de anticipatie van het bruiloftsmaal van het Lam Vgl. Openb. 19, 9 in het hemelse Jeruzalem.

Breken van het brood, omdat deze ritus, die eigen is aan de joodse maaltijd, door Jezus gevolgd werd toen Hij als gastheer het brood zegende en uitdeelde, Vgl. Mt. 14, 19 Vgl. Mt. 15, 36 Vgl. Mc. 8, 6.19 vooral tijdens het laatste avondmaal. Vgl. Mt. 26, 26 Vgl. 1 Kor. 11, 24 Aan deze handeling zullen de leerlingen Hem herkennen na de verrijzenis, Vgl. Lc. 24, 13-35 en met deze uitdrukking zullen de eerste Christenen hun eucharistische bijeenkomsten aanduiden. Vgl. Hand. 2, 42.46 Vgl. Hand. 20, 7.11 Hiermee willen ze aangeven dat al wie het ene gebroken brood, Christus, nuttigt, met Hem verenigd wordt en een lichaam met Hem vormt. Vgl. 1 Kor. 10, 16-17

Eucharistische bijeenkomst (synaxis), omdat de Eucharistie gevierd wordt in de bijeenkomst van de gelovigen, de zichtbare uitdrukking van de Kerk. Vgl. 1 Kor. 11, 17-34

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test