• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De anamnese. De liturgische viering heeft altijd betrekking op het heilzame ingrijpen van God in de geschiedenis. "De bedeling van de openbaring geschiedt door daden en woorden die innerlijk met elkaar verbonden zijn (...). De woorden verkondigen de werken en stellen het geheim dat daarin vervat ligt in het licht". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2. vert. uit Lat. In de dienst van het woord "herinnert" de heilige Geest de samengekomen gemeenschap van de gelovigen aan alles wat Christus voor ons gedaan heeft. Volgens de aard van de liturgische handelingen en de rituele tradities van de kerken "gedenkt" een viering de wonderdaden van God in een min of meer ontwikkelde anamnese. Op dat moment zet de ' heilige Geest die het geheugen van de Kerk wekt, haar aan tot dankzegging en lofprijzing (doxologie).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test