• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Theologische Commissie publiceert document over het voorgeborchte

BRUSSEL (KerkNet/KNA/KatholiekNederland) - De Internationale Theologische Commissie van het Vaticaan publiceerde haar langverwachte document over het voorgeborchte onder de titel Internationale Theologische Commissie
De hoop op verlossing voor kinderen die sterven zonder gedoopt te zijn (19 april 2007)
. Het document onderstreept nadrukkelijk de goddelijke genade en kant zich tegen het buitensluiten van onschuldige kinderen uit het paradijs. De publicatie ligt daardoor in het verlengde van de theologie van de paus in documenten als 'Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
' of zijn recente Jezusboek, dat inmiddels zowel in Italië als Duitsland een heuse bestseller is. De publicatie betekent echter niet dat de bevindingen daarvan ook door de Congregatie voor de Geloofsleer en de paus worden bijgetreden.

Voorgeborchte

Het document spreekt zich uit over de theorie van het voorgeborchte (Limbus) voor ongedoopt gestorven kinderen. De opdracht voor de studie ging uit van paus Benedictus XVI, toen die nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Een van de redenen waarom de theologen zich over de kwestie bogen was het feit dat er steeds minder kinderen gedoopt worden en het groeiend aantal abortussen. Volgens de commissie is het buitensluiten van onschuldige kinderen uit het paradijs strijdig met de bijzondere liefde van Christus voor de kleinsten.
Onder impuls van St.-Augustinus ging men er eeuwenlang van uit dat kinderen die ongedoopt sterven niet naar de hemel gaan, omdat ze nog niet gedoopt zijn. Maar anderzijds gaan ze ook niet naar de hel omdat ze nog niks fout deden.

Dante

De verspreiding van het concept van het voorgeborchte gebeurde vooral onder impuls van de Italiaanse dichter Dante. Daarna zou het zich vooral onder impuls van het volksgeloof verder verspreiden. Als dusdanig behoorde het concept nooit tot de kern van het geloof. Volgens de theoloog Bruno Forte, jarenlang huistheoloog van het Vaticaan, werd het voorgeborchte door theologen bedacht als oplossing voor enkele theologische problemen. "Wij willen geen veranderingen voor de katholieke leer voorstellen. De essentiële punten, die de theologen tot de veronderstelling van het bestaan van het voorgeborchte brachten, blijven ook in het document duidelijk behouden". Volgens hem wordt er door de publicatie van het document niets aan de essentie van het christendom gewijzigd.

Strijdig met liefde van Christus

Onder impuls van Dante namen christenen eeuwenlang aan dat kinderen die ongedoopt sterven naar het voorgeborchte gaan. De Theologische Commissie schrijft nu dat ook ongedoopte kinderen toegang hebben tot de goddelijke genade en stelt dat God zijn genade ook zonder het sacrament van de doop kan doorgeven. Terloops wijst de commissie er nog op dat de visie dat er geen heil is buiten de Kerk veel gedifferentieerder is als algemeen aangenomen.

Bron: www.kerknet.be

Zie ook:

Publicatiedatum: 23 april 2007
Laatst bewerkt: 11 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test