• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Via een Motu Proprio past Paus Benedictus XVI de Codex aan omtrent het huwelijk en het diakenschap

Hilversum (Van onze redactie) 15 december 2009 - Paus Benedictus XVI heeft enkele wijzigingen aangebracht in de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Dat heeft het Vaticaan vandaag meegedeeld.

Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Omnium in mentem
Over de aanpassing van enige artikelen uit de Codex Iuris Canonici (1983)
(26 oktober 2009)

Het handelt om preciseringen inzake het diakenambt en de geldigheid van het huwelijkssacrament. De wijzigingen betreffen de canons Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. Ze staan in het vandaag gepubliceerd motu-proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Omnium in mentem
Over de aanpassing van enige artikelen uit de Codex Iuris Canonici (1983)
(26 oktober 2009)
.


Gelijke behandeling
De wijzigingen inzake het huwelijk beogen de gelijke behandeling van alle katholieken, aldus een gelijktijdig gepubliceerd commentaar van Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten.

Huwelijkssluiting
De gewijzigde canons Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zijn onder meer van belang voor staten waarin een kerkelijke huwelijkssluiting ook civielrechtelijke geldigheid heeft. De nieuwe regelingen kunnen ook worden beschouwd tegen de achtergrond van kerkuittredingen uit fiscale overwegingen, aldus het commentaar.

Diaken
De wijziging van canon Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
behelst een toevoeging van een derde paragraaf. Die luidt (vertaling redactie): “Zij die tot bisschop of priester zijn gewijd, ontvangen de zending en de bevoegdheid te handelen in de persoon van Christus het Hoofd, terwijl de diakens de kracht ontvangen het Volk Gods waarlijk te dienen in de diaconie van de liturgie, van het woord en van de naastenliefde.”

De wijzigingen treden over ongeveer drie maanden in werking.

Bron: katholieknederland.nl

Zie ook: Reikwijdte van Motu Proprio (27-01-2010)

Publicatiedatum: 15 december 2009
Laatst bewerkt: 5 juli 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test