• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaanse Gezondheidsraad uit forse kritiek op farmaceutische industrie

Hilversum (Van onze redactie/Radio Vaticana) 14 september 2009 - Benedictus XVI heeft gewaarschuwd voor een wereldwijde humanitaire ramp op het gebied van gezondheidszorg en geneesmiddelen. Hij deed dat gisteren bij monde van bisschop Zygmunt Zimowski, president van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, die katholieke farmaceuten toesprak tijdens een congres in Polen.

Onverkrijgbaar of surrogaat
De Paus toonde zich verontrust over het feit dat veel geneesmiddelen voor een groot gedeelte van de wereldbevolking onverkrijgbaar zijn. Ook het bestaan van gevaarlijke surrogaatmedicijnen baart hem zorgen. Bisschop Zimowski verwoordde die bezorgdheid tijdens het mondiale congres van de Internationale Federatie van Katholieke Farmaceuten in het Poolse Poznan. Thema van dat congres was: ‘De veiligheid van geneesmiddelen: ethiek en geweten bij de farmaceut’.

Verslechtering door economische crisis
Namens de Paus deed Zimowski een dringend appèl op de farmaceuten om de toegang tot medicijnen te garanderen voor de allerarmsten. Hij hekelde het feit dat door de economische crisis de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden nog minimaler is geworden, met tragische consequenties. In veel gebieden ontbreken volgens de Paus zelfs de meest elementaire voorzieningen.

Niet lucratief
Ziektes die in ontwikkelingslanden heersen worden om economische redenen nogal eens genegeerd door de farmaceutische industrie, omdat er niet veel op valt te verdienen, zo hield de bisschop zijn gehoor voor. Er zijn zelfs medicijnen die, omdat de mogelijke kopers onvoldoende draagkrachtig zijn, niet eens ontwikkeld worden. Dit terwijl de noodzakelijke wetenschappelijke kennis al wel bestaat. Kennelijk – zo constateerde Zimowksi met de Paus ­– wordt de ontwikkeling van medicijnen niet meer gestuurd door de traditionele ethiek van de gezondheidszorg, maar door de wetten van de industrie.

Overdreven kennisbescherming
In zijn jongste encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
wijdt Benedictus XVI ook al een passage aan dit thema. In hoofdstuk II. 22 zegt hij: “Er is aan de kant van rijke landen sprake van overdreven vormen van bescherming van kennis, door een al te strenge toepassing van het recht op geestelijk eigendom, in het bijzonder op het gebied van de gezondheidszorg.”Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 22

Publicatiedatum: 14 september 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test