• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Motu Proprio Ecclessiae Unitatem over de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei

Met datum 2 juli 2009 heeft Paus Benedictus XVI een motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Ecclesiae Unitatem
Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
(2 juli 2009)
getekend (en is op 8 juli daaraanvolgend gepubliceerd), waarin hij de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' plaatst onder de Congregatie voor de Geloofsleer, zoals hij eerder al in de Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
had aangekondigd. De belangrijkste redenen voor de aanpassing zijn, volgens dit Motu Proprio, dat na de oprichting van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', als reactie op de bisschopswijdingen door Msgr. Levebvre in 1988, de regelingen rond de buitengewone ritus volgens het Missaal van 1962 via het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
en het Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
van 4 bisschoppen, die gewijd waren door Msgr. Levebvre, de belangrijkste punten van geschil met de Pius X Broederschap nog op doctrinair gebied zijn. Overigens stelt dit Motu Proprio duidelijk dat het Broederschap geen canonieke positie heeft in de Kerk en dat leden van de Broederschap daarom ook geen enkele legitieme actie kan ondernemen (zoals bijvoorbeeld het wijden van priesters).

De aanpassingen betreffen:

Publicatiedatum: 8 juli 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test