• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Vaticaan en de priesterbroederschap Pius X

BRUSSEL (KerkNet) – De recente priesterwijding in Frankrijk door bisschop Bernard Felay, opvolger van de traditionalistische aartsbisschop Lefebvre, gebeurde zonder toestemming van het Vaticaan. Ook over de aangekondigde priesterwijding van 27 juni in het bisdom Regensburg is voorafgaandelijk niet overlegd. Dat meldt het Duitse katholieke persagentschap KNA. Bij de Duitse en de Franse bisschoppen groeit het ongeduld door de nieuwe priesterwijdingen van het priesterbroederschap Pius X. De Franse aartsbisschop Hippolyte Simon van Clermont, in wiens bisdom de eerdere priesterwijding plaatsvond, schrijft de verwarring toe aan de onduidelijke juridische status van de Pius X- bisschoppen en het priesterbroederschap.

Het Vaticaan lijkt niet van plan de dialoog stop te zetten. Vrijdag vond een nieuw overleg plaats met de Congregatie voor de Geloofsleer, op initiatief van bisschop Felay. Nieuw is dat voortaan rechtstreeks met de Congregatie voor de Geloofsleer overlegd wordt en niet langer met de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', door paus Joannes-Paulus II opgericht om het schisma ongedaan te maken. De Franse krant ‘La Croix’ meldt dat de vijftien kardinalen van de Congregatie voor de Geloofsleer deze week een tekst goedkeurden over het kader voor de dialoog met de traditionalisten. De Congregatie stelt als voorwaarde dat Pius X de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie en het gezag van de Pausen van na het Concilie moet erkennen. Duidelijk is dat het priesterbroederschap momenteel geen enkele erkenning van de katholieke Kerk geniet.

Ook is er sprake van dat de Paus in de loop van de volgende week een "motu proprio" zal publiceren, waarin hij definitief de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' onderbrengt onder de Congregatie voor de Geloofsleer. Dit heeft hij al aangekondigd in zijn brief Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
van 12 februari 2009.

Publicatiedatum: 11 juni 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test