• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat de Kerk zegt en niet zegt over contraceptiva, volgens de Wereldorganisatie van Katholieke Artsen

Als men de kranten leest, heeft men de indruk dat volgens de Kerk iemand die betrekkingen zal hebben met een prostituee, geen contraceptief middel moet gebruiken.

Met dit voorbeeld illustreert Dr. J.M.S. Castellvi, voorzitter van de Wereldorganisatie van Katholieke Artsen (FIAMC), de oppervlakkigheid waarmee bepaalde media weergeven wat de Paus Benedictus XVI - Interview / Column
Fragment van een interview met meegereisde journalisten in het vliegtuig van Rome naar Kameroen
Aan het begin van de pastorale reis naar Kameroen en Angola
(17 maart 2009)
verklaard heeft op het vliegtuig dat hem van Rome naar Yaoundé bracht in Kameroun.

“De Kerk verdedigt trouw, onthouding en monogamie als de beste wapens.”

Doch bepaalde media en zelfs politieke vertegenwoordigers hebben de Kerk ervan beschuldigd aids in Afrika te bevorderen. Het spreekt vanzelf dat de Kerk niet zegt dat men gelijk welk type van seksuele relaties kan hebben, als men maar geen contraceptiva gebruikt.

De Castellvi legt uit dat om te begrijpen wat de Kerk over contraceptiva zegt, men dient te begrijpen wat liefde is. Hij verwijst naar wat de Paus zelf verklaarde tot de journalisten in het vliegtuig. Benedictus XVI prijst “een vermenselijking van de seksualiteit” aan, “namelijk een spirituele en humane vernieuwing die een nieuwe manier meebrengt om met elkaar om te gaan”.

Dr. Castellvi illustreert de stelling van de Kerk door te herinneren aan een historisch geval dat door de media gerapporteerd werd.

Precies in Yaoundé had in 1993 de VIIe Internationale Bijeenkomst over Aids plaats, in aanwezigheid van dokters en deskundigen inzake gezondheid.Ongeveer 300 mensen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen. Aan het slot van de bijeenkomst werd onder de deelnemers een vragenlijst uitgedeeld. Zij werden uitgenodigd te vermelden of zij tijdens die drie dagen seksuele betrekkingen hadden gehad buiten hun vaste relatie. 28 % van hen antwoordde bevestigend. Een derde van die 28 % gaf toe geen voorzorgen genomen te hebben.

“Indien dit gebeurt bij ‘gesensibiliseerde’ personen, wat kan men dan verwachten van ‘normale’ personen?” vroeg de voorzitter van de katholieke artsenvereniging zich af.

Vert.: Christi Sorores
Bron: Zenit.org

Zie ook: Mgr. Jacques Suaudeau
Terzake het stoppen van de verspeiding van hiv/aids
(19 april 2000)

Publicatiedatum: 19 maart 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test