• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus ontmoet priester Bisdom Rome en spreekt over 3e Encycliek

BRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI spoorde priesters van het bisdom Rome donderdag aan om te strijden tegen het egoïsme. Zij moeten ook bijzondere aandacht hebben voor de jongerenpastoraal. Vooral de zorg om de eerste kennismaking met het Evangelie moet prioriteit zijn. Tijdens de ontmoeting konden vijfhonderd priesters, diakens en seminaristen hun vragen voorleggen aan de Paus. Het is goed gebruik van de Paus om de eerste dagen van de Veertigdagentijd een ontmoeting te hebben met de clerici van zijn Bisdom.

Benedictus XVI had tijdens de ontmoeting ook even aandacht voor de economische crisis, maar hij beklemtoonde vooral de opdracht van elke priester tot verkondiging. De katholieke kerk heeft de plicht om de economische onrechtvaardigheden die leidden tot de wereldwijde financiële crisis te veroordelen. Hij kondigde tevens aan dat hij er een Encycliek over zal schrijven.

Volgens de Paus is de crisis ’het resultaat van menselijke hebzucht en afgoderij die het beeld van god vervangen door een andere god - geld’. ’We moeten dat moedig veroordelen’, zei de paus. Eerder reeds noemde de Paus het wereldwijde financiële systeem kortzichtig en ongevoelig voor het lot van de armen. Hij deed een beroep op de wereldwijde solidariteit om de armoede te bestrijden.

Paus Benedictus XVI liet weten dat de wereldwijde economische crisis heeft bijgedragen tot uitstel van de publicatie van zijn sociale encycliek, waarin ook de financiële vlucht naar fiscale paradijzen en de milieucrisis aan bod komen. Enkele bisschoppen lieten zich eerder van de week al ontvallen dat de verwachte encycliek vlak voor de reis naar Afrika van de paus ondertekend zou worden om dan op 1 mei officieel te worden voorgesteld.
Nog volgens de paus maakt de huidige crisis duidelijk hoe belangrijk en complex de economische werkelijkheid is. “De encycliek zou geen enkele geloofwaardigheid bezitten, indien hij geen weerspiegeling is van de economische realiteit.” Aan de priesters gaf hij nog dat hij geen eenvoudige antwoorden wil geven op complexe vragen en verklapte met even zovele woorden de titel van de encycliek: ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
’ (Liefde in waarheid).

Publicatiedatum: 26 februari 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test