• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: Wanneer nederigheid arrogantie wordt

De Heilige Vader heeft vrijdag 20 februari zijn grootseminarie te Rome bezocht bij gelegenheid van het feest van Maria della Fiducia. Dit wordt gevierd op de zaterdag voor vóór het begin van de Vasten. De Paus Paus Benedictus XVI - Toespraak
Wanneer nederigheid arrogantie wordt
Bij het bezoek aan het Romeins Grootseminarie ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van het Vertrouwen (Madonna della Fiducia)
(20 februari 2009)
, vanuit de Brief aan de Galaten ("Gij wordt geroepen tot vrijheid" (Gal. 5, 13)). Bij de lectuur van deze toespraak, waar de Paus de ware vrijheid als dienst aan elkaar onderstreept (en trouwens de ware betekenis van het beroemde Augustinus-citaat "Dilige et fac quod vis" uitlegt), viel de volgende passage op.

Na de uitleg van Paulus' vers dat de gehele wet in de liefde tot de naaste vervat ligt, vervolgt hij aldus:

"En tot slot, na deze mooie woorden, wordt nogmaals in de Brief een trieste situatie in de gemeenschap van de Galaten benadrukt, wanneer Paulus zegt: “Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.... Leef naar de Geest” (Gal. 5, 15-16). Het lijkt me dat in deze gemeenschap – die zich niet meer op de weg van de gemeenschap met Christus bevond, maar van de uitwendige wet van het ‘vlees’- vanzelf ook twisten opduiken en Paulus zegt: “Jullie worden als wilde beesten, de een bijt de andere.” Hij legt op deze wijze de nadruk op twisten die ontstaan waar het geloof verworden is tot intellectualisme en de nederigheid wordt vervangen door de arrogantie beter te zijn dan de andere.

Wij zien duidelijk dat ook vandaag er gelijkaardige zaken zich voordoen waar, in plaats van zich in te voegen in de gemeenschap met Christus, met het Lichaam van Christus dat de Kerk is, elkeen superieur wil zijn ten opzichte van de andere en met intellectuele arrogantie wil doen geloven dat hij beter zou zijn. En op deze wijze ontstaan twisten die vernietigend zijn, ontstaat een karikatuur van de Kerk, die één ziel en één hart zou moeten zijn.

In deze waarschuwing van Sint-Paulus, moeten wij ook vandaag een reden vinden tot gewetensonderzoek: niet denken dat wij superieur zijn aan de andere, maar onszelf vinden in de nederigheid van Christus, onszelf vinden in de nederigheid van Maria, binnengaan in de gehoorzaamheid van het geloof. Enkel zó opent zich ook voor ons de grote ruimte van de waarheid en de vrijheid in de liefde."

Bron: Summa Catholica blog
Vertaling: A Belgian Thomist
Volledige tekst: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Wanneer nederigheid arrogantie wordt
Bij het bezoek aan het Romeins Grootseminarie ter gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van het Vertrouwen (Madonna della Fiducia)
(20 februari 2009)


Zie ook:

Publicatiedatum: 22 februari 2009
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test