• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inleiding overzichtspagina Summa

In het kader van deze website brengen we een belangrijke bron, de Summa Theologiae van St. Thomas van Aquino, in enkele taalversies, onder gebruikmaking van de technische mogelijkheden die ontwikkeld zijn voor deze site. Met name in deze "verrijking" onderscheid deze publicaties zich van andere die op het internet beschikbaar zijn.

Bronnen:

Voor de verschillende taalversies is de keuze gemaakt voor de volgende bronnen op basis van hun beschikbaarheid en de mate van getrouwheid, ook al is over sommige passages nog niet het laatste woord gesproken in de wetenschappelijke literatuur hierover.

Latijn: De Leonine Edition, zoals verwerkt en hersteld door The Aquinas Institute.
Engels: Vertaling voorbereid door Fr. Laurence Shapcote OP (1864-1947) van de Dominicaner provincie in Engeland, zoals verwerkt en herstld door The Aquinas Institute.
Nederlands: Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino, uitg. Geloofsverdediging, Antwerpen, 1927-1941 (Onvoltooide vertaling van de gehele theologische summa), zoals verwerkt en nagelopen door de website summa.gelovenleren.net.

Techniek:

Inhoudsopgave:

Via deze overzichtspagina H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
is het mogelijk de verschillende versies van de Summa te benaderen, zowel naar taal als binnen een taal naar het betreffende 'Pars' aan de hand van de linkerschuifkolom met de 'Inhoudsopgave'. Ook op deze overzichtspagina een zoekmogelijkheid specifiek binnen één of meerdere onderdelen van de Summa.

Bij iedere aparte 'Pars' is er ook In de linkerschuifkolom wordt per 'Pars' van de Summa de inhoudsopgave getoond in groepen 'Questiones'. Bij aanklikken daarvan worden de individuele Questiones zichtbaar en deze kunnen weer aangeklikt worden om de daarbij behorende "Articuli" te tonen.
Komt men van elders van de gehele site op een 'Pars' van de Summa geeft de inhoudsopgave meteen aan waar de betreffende link past binnen dit geheel.
De inhoudsopgave is geheel in- of uit te klappen.

Codering van alinea's:

Voor deze site zijn alle onderdelen van de "Articuli" uit de Summa een aparte 'alinea'. De alinea begint altijd met een unieke code, conform de algemeen gebruikelijke verwijzing, zoals bijv. ia-iiae q. 3 a. 4 arg. 2. 

Pars: Daarbij is het eerste gedeelte de  'Pars'. Het geheel bestaat uit 5 delen:

- Prima Pars (ia),
- Prima Secundae Pars (ia-iiae),
- Secunda Secundae Pars (iia-iiae),
- Tertio Pars (iiia) en
- Supplementum (Suppl.)

Vervolgens:

Questio: aangegeven met 'q.' en vervolgens een Arabisch cijfer;
Articulum: aangegeven met 'a.' en vervolgens een Arabisch cijfer;
Uitsplitsing in onderdelen (niet noodzakelijk bij iedere Articulum aanwezig): 
'arg.': 'argument' en dan een volgnummer
's.c.': 'sed contra'
'co.': 'corpus' of leerstellig gedeelte
'ad': successievelijk weerlegging van een argument mede op basis van het leerstellige gedeelte.
'prol': inleidend woord bij een Pars, Questio of Articulum.

Een Questio of een Articulum kan, direct onder de titel (vetgedrukt) ervan beginnen met een regel 'Verwijzing naar deze Questio' resp. 'Articulum', gevolgd door 1 of meer referenties vanuit andere delen van de Summa naar dit betreffende Questio of Articulum.

Iedere alinea kan afgesloten worden met 1 of meer regels beginnend met:
'B:' met daarachter 1 of meer Bijbelreferenties
'R:' met daarachter 1 of meer Referenties naar andere alinea's binnen het geheel van de Summa. 
'Verwijzingen naar deze alinea:' gevolgd door 1 of meer referenties vanuit andere delen van de Summa.

Zoeken specifiek in de Summa: {wordt nog ontworpen}

Publicatiedatum: 2 december 2023
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test