• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticanum II, sleutel tot het begrijpen van het pontificaat van Benedictus XVI, volgens kardinaal Bertone

Het Concilie niet lezen als een breuk maar als een dynamische voortzetting

Het Tweede Vaticaans Concilie is de sleutel om het pontificaat van Benedictus XVI te begrijpen, verklaart de kardinaal-staatssecretaris, Tarcisio Bertone. De Paus nodigt uit om het Concilie te lezen, niet als een "breuk", maar als een "dynamische voortzetting" van de traditie van de Kerk.

Kardinaal Bertone heeft een conferentie gehouden op woensdag 28 januari in de "Romeinse Kringen" over de "Krachtlijnen van het beleid van Paus Benedictus XVI", ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dit cultureel instituut, dat indertijd is opgericht door de toenmalige plaatsvervanger van de staatssecretaris, Mgr. Giovanni Battista Montini, de latere Paus Paulus VI. Radio Vaticaan haalt de woorden aan van de staatssecretaris, die vroeger naaste medewerker was van kardinaal Ratzinger, de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Kardinaal Bertone wees op de moeilijkheid om nu reeds een "exhaustieve" visie te geven van zijn pontificaat, - "werk in opbouw" - want "drie jaar en enkele maanden zijn tekort om nu al een balans op te maken". Toch heeft hij enkele "constituerende" elementen of een "leitmotiv" van het beleid van Benedictus XVI kunnen naar voren brengen. Hij herinnerde eraan dat "Joseph Ratzinger zelf" meteen de dag na zijn verkiezing Paus Benedictus XVI - Boodschap
Een Kerk ... die geen angst heeft voor de toekomst
Na de eerste H. Mis in de Sixtijnse Kapel, gecelebreerd met alle in Rome aanwezige Kardinalen
(20 april 2005)
, zijn "wil heeft uitgesproken om zijn engagement om Vaticanum II te doen toepassen, verder te zetten" in het spoor van zijn voorgangers, "in samenhang met de tweeduizendjarige traditie van de Kerk." Het is dus "noodzakelijk om te vertrekken van Vaticanum II" om "het beleid van de huidige Paus te begrijpen." De staatssecretaris verklaarde dat er zich volgens de Paus twee "tegengestelde" interpretaties van het Concilie "uitgekristalliseerd" hebben in de jaren na het Concilie. "De ene heeft 'verwarring' veroorzaakt, de andere heeft in alle stilte, maar zichtbaar, vruchten gedragen". De eerste is een hermeneutische interpretatie van "discontinuïteit" en "breuk", de tweede is een interpretatie van "vernieuwing in de continuïteit" van het unieke subject Kerk "dat in de loop van de tijd groeit en ontwikkelt, maar altijd hetzelfde unieke subject blijft: volk van God onderweg".

In die zin beschouwt de eerste interpretatie het Concilie als een “constituante” die "een oude constitutie elimineert om een nieuwe te maken". Wat voor Benedictus XVI "absurd" is omdat de "wezenlijke constitutie van de Kerk van de Heer komt".

"Het is niet de breuk maar de dynamische trouw" die "de wijze waarop naar het Concilie gekeken wordt, moet leiden opdat ze nieuwe vruchten zou dragen van heiligheid en van sociale vernieuwing".
"De gescheurde draden herstellen van het net van Christus dat de Kerk is, dat is het doel," onderstreepte kardinaal Bertone, en verwees daarbij naar verscheidene tussenkomsten van de Paus die "verzoening en de eenheid van de katholieken" beogen.

Het is met deze leessleutel dat kardinaal Bertone uitnodigt om de "Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieke Kerk in de Volksrepubliek China
(27 mei 2007)
" te lezen, maar ook de Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van vóór Paulus VI opnieuw te gebruiken, en uiteindelijk ook het gebaar om de Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
die door Mgr. Lefebvre gewijd zijn zonder Pauselijk mandaat op te heffen. De staatssecretaris wees ook nog op de voor de hand liggende "onophoudelijke gerichtheid van de Paus" op het "oecumenisme" en zijn "geduldige" interculturele en interreligieuze dialoog, die, om "authentiek" te zijn, niet mag zwichten "noch voor het relativisme noch voor het syncretisme".

Bron: www.zenit.org; vert.: Christi Sorores

Publicatiedatum: 30 januari 2009
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test