• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus ontvangt corps diplomatique voor Nieuwjaarswensen

(kro-ncrv.nl) - Vaticaanstad, 9 januari 2023 - Paus Franciscus heeft vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak tot het corps diplomatique politici opgeroepen het recht op leven van ongeborenen te beschermen. Ook verwierp hij de claim dat vrouwen recht op abortus zouden hebben.

Om “de draden van de vrede opnieuw te weven” moet volgens de paus allereerst het “recht op leven en lichamelijke integriteit” van iedere persoon te worden gerespecteerd. Hij zei dat dit vooral vrouwen betreft die ook nu nog in veel landen als “tweederangsburgers” worden beschouwd of “het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, en die de mogelijkheid wordt ontzegd om te studeren, te werken, hun talenten te benutten en toegang te hebben tot gezondheidszorg en zelfs tot voedsel”.

Vrede vereist volgens Franciscus ook dat we het leven verdedigen, een goed dat hedentendage “maar al te vaak zelfs in de moederschoot wordt bedreigd, door de bevordering van een vermeend recht op abortus”. “Niemand kan echter rechten opeisen over het leven van een ander mens, vooral niet van iemand die machteloos en dus volkomen weerloos is.”

De Heilige Vader doet daarom een beroep op “het geweten van mannen en vrouwen van goede wil, met name zij die politieke verantwoordelijkheden hebben, om zich in te zetten voor de bescherming van de rechten van de zwaksten en de strijd aan te binden met de wegwerpcultuur die ook op tragische wijze zieken, gehandicapten en ouderen treft”. 

De paus zei dat er sprake is een “angst voor het leven”, wat blijkt uit de onwil om een gezin te stichten en het ter wereld brengen van kinderen. Italië is een voorbeeld van “een gevaarlijke daling van het geboortecijfer”. aldus de paus. “Angsten worden gevoed door onwetendheid en vooroordelen, en ontaarden zo gemakkelijk in conflicten”. voegde hij eraan toe.

Het tegengif is onderwijs: “Het werk van de opvoeding vereist altijd een integraal respect voor de persoon en voor zijn of haar natuurlijke fysionomie en het vermijden van het opdringen van een nieuwe en verwarde visie op de mens.”

"Het is onaanvaardbaar dat een deel van de bevolking wordt uitgesloten van onderwijs, zoals met Afghaanse vrouwen gebeurt”, aldus de paus. 

Toen hij het over onderwijs had, riep Franciscus alle landen op “de moed op te brengen om de pijnlijke en onevenredige relatie tussen overheidsfinanciering voor onderwijs en uitgaven voor bewapening om te keren”. 

Paus Franciscus heeft vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak tot de bij de Heilige Stoel geaccrediteerde ambassadeurs opnieuw de oorlog van Rusland tegen Oekraïne veroordeeld. Ook herhaalde hij zijn opvatting dat de derde wereldoorlog al jaren aan de gang is.

“Vandaag is de derde wereldoorlog van een geglobaliseerde wereld aan de gang, waarbij conflicten slechts bepaalde gebieden van de planeet rechtstreeks treffen, maar in wezen iedereen betreffen. Het dichtstbijzijnde en meest recente voorbeeld is de oorlog in Oekraïne, met zijn spoor van dood en vernietiging; met aanvallen op civiele infrastructuur waardoor mensen niet alleen het leven verliezen door bommen en geweld, maar ook door honger en kou”, zei de Heilige Vader tot het corps diplomatique dat verzameld was in de Hal der Zegeningen. 

“In dit verband stelt de conciliaire constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
dat ‘elke oorlogsdaad die zonder enig onderscheid de vernietiging van hele steden of uitgestrekte gebieden en hun inwoners beoogt, een misdaad tegen God en tegen de mensheid zelf is en krachtig en zonder aarzeling moet worden veroordeeld’. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 80 We mogen dus niet vergeten dat oorlog vooral de meest kwetsbare mensen treft – kinderen, ouderen, gehandicapten – en gezinnen onuitwisbaar verscheurt. Ik kan vandaag alleen maar opnieuw oproepen tot een onmiddellijke beëindiging van dit zinloze conflict, waarvan de gevolgen hele regio's treffen, zelfs buiten Europa, vanwege de gevolgen voor de energie- en voedselproductie, met name in Afrika en het Midden-Oosten.”

De paus wees op meerdere gebieden waar dood en verderf wordt gezaaid. “De derde wereldoorlog in stukken die wij meemaken brengt ons ertoe andere spannings- en conflictgebieden te overwegen. Zelfs dit jaar, met zoveel pijn, moeten we Syrië zien als een gefolterd land. De wedergeboorte van dat land moet gepaard gaan met de nodige hervormingen, waaronder constitutionele hervormingen, in een poging om hoop te geven aan het Syrische volk, dat gebukt gaat onder steeds grotere armoede, en te voorkomen dat de opgelegde internationale sancties het dagelijks leven van een bevolking die al zoveel geleden heeft, beïnvloeden.”

Er zijn thans 183 staten die diplomatieke betrekkingen met de Heilige Stoel onderhouden. Daaraan moeten de Europese Unie en de Soevereine Militaire Orde van Malta worden toegevoegd. Er zijn 91 bij de Heilige Stoel geaccrediteerde ambassades met zetel in Rome, waaronder die van de EU en Maltezer ridderorde.

De bij de Heilige Stoel geaccrediteerde vertegenwoordigen van de Liga van Arabische Staten, de Internationale Organisatie voor Migratie en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen zijn eveneens in Rome gevestigd.

Publicatiedatum: 9 januari 2023
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test