• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: morele principes staan niet los van de wereld

(kerknet.be) -  Paus Franciscus heeft katholieke moraaltheologen, missionarissen en biechtvaders opgeroepen om het voorbeeld te volgen van de Heilige Alphonsus Maria de Liguori (1696 –1787), de oprichter van de redemptoristen. Volgens de paus heeft deze moraaltheoloog, die in 1839 heilig werd verklaard en 150 jaar geleden uitgeroepen tot kerkvader, ons getoond hoe de eisen van het Evangelie en menselijke kwetsbaarheid hand in hand kunnen gaan.

De paus had zijn toespraak voor de ontmoeting met de delegatie van de redemptoristen, onder leiding van hun Canadese overste-generaal  Michael Brehl, al geschreven vóór zijn pausreis naar Irak. Toch krijgt de inhoud ervan een bijzondere betekenis, tegen de achtergrond van het controversiële responsum van de Congregatie van de Geloofsleer inzake de zegening van homorelaties. Zijn uitspraken liggen sterk in de lijn van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
 (De vreugde van het Evangelie), de apostolische exhortatie uit 2013, waarnaar acht keer wordt verwezen in de toespraak. De paus zei onder meer: Moraaltheologie kan zich niet beperken tot principes en de formulering ervan. Ze moet oog hebben voor de realiteit van mensen in nood omdat theoretische principes alleen niet volstaan om gewetens te begeleiden en te ondersteunen bij het onderscheiden van het goede dat gedaan moet worden.

De paus drukte zijn gehoor op het hart zich niet te beperken tot abstracte kennis en moedigde aan om die relevant te maken door te luisteren naar de kleinsten, de meest kwetsbaren en diegenen die geminacht worden door de samenleving. Wij mogen de radicale oproep van het Evangelie niet uitspelen tegen menselijke zwakheid. Wij moeten altijd blijven zoeken naar de weg die de harten van mensen dichter bij God brengt. De paus herinnerde eraan hoe de heilige en kerkvader Alphonsus van Liguori altijd de rede voorrang gaf op gezag en theoretische principes steeds confronteerde en liet bevragen door het leven zelf. Zo is hij erin geslaagd om woordvoerder te worden van de kleinsten, de meest kwetsbaren en diegenen die niet meegeteld worden. Ook nu nog vereist de verkondiging van het Evangelie, in deze snel veranderende tijd, dat wij de moed hebben om naar de werkelijkheid te luisteren en zo constructieve antwoorden vinden op de uitdagingen van de samenleving.

Bron: VIS/I.Media/America

Publicatiedatum: 24 maart 2021
Laatst bewerkt: 29 november 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test