• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Felle kritiek kardinaal Kasper op Synodale Weg

(kro-ncrv.nl/katholiek) - Bonn (KNA) 22 juni 2022 – De Duitse kardinaal Walter Kasper heeft felle kritiek geuit op de Synodale Weg, het hervormingsproces van de Katholieke Kerk in Duitsland, omdat de meerderheid van de deelnemers zich te weinig aantrekt van de waarschuwingen van de paus. Hervormingen zijn noodzakelijk, maar de Kerk mag geen “massa worden die kan worden gekneed en gevormd naar de situatie”, zei de voormalige president van de Pauselijke Raad voor de Eenheid der Christenen in een lezing die dinsdagavond werd gepubliceerd door het conservatieve Duitse katholieke initiatief New Beginning. Kasper gaf die lezing afgelopen zondag tijdens een online-studiedag.

Een synode moet horen wat de Heilige Geest de Kerk vandaag te zeggen heeft over “correcties die we moeten aanbrengen en over de richting die we moeten inslaan”, zei Kasper. “Er mogen geen ideologisch vooropgezette antwoorden op deze vragen worden gegeven die door meerderheidsstemmingen worden opgelegd.”

Zelfs de bijeenroeping van een permanent “Synodaal Concilie” van de Katholieke Kerk in Duitsland, waarop door velen wordt aangedrongen, zou volgens Kasper “geen vernieuwing, maar een ongehoorde innovatie” zijn. Op veel punten wil de Synodale Weg menselijke standpunten gelijkstellen met het Evangelie, aldus Kasper.

De Duitse emeritus curiekardinaal en theoloog had het over de “oerzonde” van de Synodale Weg. Daarmee doelde hij op Paus Franciscus - Brief
Aan het pelgrimerende volk van God in Duitsland
Naar aanleiding van de aanstaande bijeenkomst in het kader van de synodale weg (29 juni 2019)
 die voorafgaande aan de opening van de Synodale Weg werd verstuurd. Daarin maant de pontifex dat het Evangelie en niets dan het Evangelie de leidraad van de hervorming moet vormen. Deze oproep is volgens Kasper “min of meer terzijde geschoven”, waardoor een “eigen weg werd ingeslagen met deels andere criteria”.

De kardinaal wijst verder op de kritische bezwaren tegen het verloop van de Synodale Weg door bisschoppenconferenties van andere landen. Daar zou volgens Kasper gehoor aan moeten gegeven, anders zou de “de nek van de Synodale Weg kunnen breken”. Hij voegde eraan toe dat sommige verklaringen die tot dusver in het kader van de hervormingsdialoog zijn afgelegd, niet verenigbaar zijn met het Evangelie. Hij bekritiseerde ook pogingen om het bisschopsambt als de “hoeksteen van de oude Kerk” te veranderen: “Wie aan deze pijler zaagt, breekt de nek van de Kerk”.

Bisschoppen zouden “de facto de hun toevertrouwde taak en autoriteit niet meer kunnen uitoefenen als zij er vrijwillig afstand van doen in een daad van zelfverbintenis en verklaren de besluiten van de synode of het toekomstige synodeconcilie te zullen volgen”, vervolgde Kasper: “Uiteindelijk zou een dergelijke zelfverbintenis neerkomen op een collectief ontslag van de bisschoppen.”

In de Synodale Weg discussiëren Duitse bisschoppen en lekenvertegenwoordigers sinds 2019 over de toekomst van de Katholieke Kerk in Duitsland. Aanleiding is de leegloop van de kerken en het misbruikschandaal. Het debat gaat vier thema's: kerkelijke macht; priesterschap; seksuele moraal; de rol van de vrouw in de Kerk.

Publicatiedatum: 22 juni 2022
Laatst bewerkt: 29 november 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test