• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ouderen kunnen een revolutie van tederheid bewerkstelligen zegt paus Franciscus

(rkkerk.nl) - Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Tot in hun ouderdom dragen zij vrucht (Ps. 92, 15)
2e Werelddag voor Grootouders en Ouderen (24 juli 2022)
(3 mei 2022)
voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli. Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds het begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. Sinds februari staat hij er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil.

De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken en dat ‘terwijl er in de mensengeschiedenis (verhoudingsgewijs – red) nog nooit zoveel van ons zijn geweest.’ Door de wereldwijd steeds hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien.

Het instrument van ouderen

Paus Franciscus: ‘Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij dat doen door steeds meer en steeds beter het kostbaarste instrument te leren gebruiken dat wij hebben en dat het best past bij onze leeftijd: het gebed. “Laat ons dichters van het gebed worden: laten wij er de smaak van te pakken krijgen onze eigen woorden te zoeken, laten wij de gebeden die het Woord van God ons leert, opnieuw eigen maken”. Ons vertrouwvol gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, begeleiden, en kan ertoe bijdragen de harten te veranderen.’

Aandacht in parochies

‘Zo vormt de Werelddag van de grootouders en de ouderen een gelegenheid om nog eens met vreugde te zeggen dat de Kerk feest wil vieren samen met hen die de Heer – zoals de Bijbel zegt – “der dagen zat heeft gemaakt”. Laten wij dit samen vieren! Ik nodig u uit om deze dag in uw parochies en gemeenschappen bekend te maken; de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt. Een bezoeker verwachten, kan het perspectief van de dagen veranderen als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ontmoeting kan een nieuwe vriendschap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barmhartigheid van onze tijd!’

Zie ook de Nederlandstalige vertaling van de gehele Boodschap: Paus Franciscus - Boodschap
Tot in hun ouderdom dragen zij vrucht (Ps. 92, 15)
2e Werelddag voor Grootouders en Ouderen (24 juli 2022)
(3 mei 2022)

Publicatiedatum: 10 juni 2022
Laatst bewerkt: 13 juni 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test