• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus prijst ‘onverschrokken’ Nederlandse paus die ‘bovenal verzoening zocht’

(KN.nl - Peter Doorakkers) - Paus Franciscus sprak donderdag lovende woorden over zijn verre voorganger Adrianus VI. De in Utrecht geboren Adrianus is tot nog toe de enige Nederlandse paus in de geschiedenis.

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat kardinaal Adriaan Florenszoon Boeyens tot paus verkozen werd. Hij was dat overigens maar kort: in 1523 overleed hij al.

Franciscus roemde Adrianus in een toespraak als een “moedig” man die in “zijn korte pontificaat bovenal verzoening in de Kerk en de wereld zocht, en zo de woorden van Sint-Paulus in praktijk bracht, volgens welke God juist aan de apostelen het dienstwerk van de verzoening toevertrouwde”.

Die binnenkerkelijke verzoening zocht hij onder meer in het conflict met de reformatoren. Adrianus stuurde een gezant naar Nüremberg in een poging “Luther en zijn volgelingen met de Kerk te verzoenen”. Luther was in 1521 geëxcommuniceerd hetgeen door Paus Leo X - Bul
Exsurge Domine
Over de dwalingen van Martin Luther
(15 juni 1520)
, nadat hij weigerde zijn omstreden opvattingen te herroepen.

Adrianus liet ook “uitdrukkelijk vergeving vragen voor de zonden van de prelaten van de Romeinse curie”, zei Franciscus. “Moedig. Hij zou vandaag veel werk hebben.”

“Paus Adrianus' getuigenis als onverschrokken en onvermoeibaar werker voor geloof, rechtvaardigheid en vrede blijft levend in het geheugen van de Kerk” - Paus Franciscus

De paus hield zijn toespraak tot bewoners van het Santa Maria dell’Anima, de 'Duitse kerk in Rome'. In die kerk ligt Adrianus VI begraven.

In de ogen van sommige Duitsers is Adrianus dan ook geen Nederlandse maar een Duitse paus. Wat nu Nederland heet, maakte destijds deel uit van het zogeheten Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.

Onverschrokken en onvermoeibaar

Paus Franciscus wees ook op Adrianus’ politieke inspanningen. Hij probeerde de Franse koning en de Habsburgse keizer op een lijn te krijgen om samen het oprukkende Ottomaanse leger het hoofd te bieden.

“Vanwege zijn voortijdige dood kon paus Adrianus helaas geen van deze projecten tot voltooiing brengen. Toch blijft zijn getuigenis als onverschrokken en onvermoeibaar werker voor geloof, rechtvaardigheid en vrede levend in het geheugen van de Kerk.”

In Adrianus' voetsporen treden

Zijn toehoorders vroeg hij een voorbeeld te nemen aan de Utrechtse paus “en bovenal in zijn voetsporen te treden in jullie rol als bedienaren van het sacrament van boete en verzoening”, de biecht.

“Wees barmhartig, wees grote vergevers, dat is wat de Kerk wil dat jullie zijn. Dit betekent tijd geven aan biecht horen, en dat goed doen, met liefde, met wijsheid en met grote barmhartigheid.”

Gedenkjaar voor Utrechtse paus

In januari startte al een speciaal gedenkjaar voor paus Adrianus VI. Er worden onder meer lezingen en een excursie gehouden. Eind augustus vindt er op initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en het aartsbisdom Utrecht een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Utrechtse Catharinakathedraal.

Bron: Catholic News Agency

Publicatiedatum: 8 april 2022
Laatst bewerkt: 13 april 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test