• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Snelle wetsaanpassing in Praedicata Evangelium

De wetgeving van het Vaticaan wijzigt tegenwoordig in rap tempo. Afgelopen zaterdag 19 maart, feest van St. Jozef, werd de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
gepubliceerd, omdat Paus Franciscus die dag de tekst gepromulgeerd had door ondertekening. De tekst kent een voorbereiding van bijna 9 jaar en de tekst is bijna 40 keer onderwerp van gesprek geweest in de Raad van Kardinalen. Echter sinds vanmorgen, nauwelijks 5 dagen later dus, is er een correctie gekomen in de versie op de Vaticaanse. Met name art. Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
luidt nu anders.

Nadat zaterdag 19 maart plots de tekst alleen in het Italiaans verscheen op de Vaticaanse website, werd toen pas de persconferentie voor afgelopen maandag aangekondigd. Journalisten maakten toen de opmerking dat de wetgeving van Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
in driekwart jaar inmiddels weer gewijzigd is nu er toch weer sprake is bij het Dicasterie voor de liturgie van de "Buitengewone Vorm" van de Romeinse Ritus. Bisschop Marco Mellino deelde toen mee, dat "nog enige correcties doorgevoerd moeten worden." En dat de oorspronkelijke bewoording van Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
nog stamde uit de tijd vóórafgaand aan het betreffende Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
uit juli vorig jaar. De ruim 8 maanden ná verschijnen van dat Motu Proprio heeft niemand op de idee gebracht de Apostolische Constitutie erop na te slaan of deze er nog mee in overeenstemming is. Overigens heeft het Vaticaan verder geen ruchtbaarheid gegeven aan het feit dat zij nu deze wijziging heeft doorgevoerd.

Ook lijkt het erop dat het kunnen benoemen van leken in het Curie-apparaat ruimer mogelijk zou zijn, maar de overeenkomstige canones uit de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zijn daa vooralsnog niet op aangepast in de afgelopen 9 jaar. Een stortvloed van benoemingen en/of nadere wijzigingen in de wetgeving lijkt er op korte termijn aan te moeten komen.

De tekst van deze Apostolische Constitutie staat tot nu alleen bij de "Bollettino quotidiano - Sala Stampa" - de dagelijkse informatie vanuit de Persdienst van het Vaticaan. Gebruikelijk is dat de tekst ook gecategoriseerd staat bij de betreffende Paus onder de afdeling teksten "Apostolische Constituties". Daar staat deze tekst tot nu toe niet en door het Vaticaan zijn ook nog geen andere taalversies beschikbaar gesteld. 

Aanpassingen

De "oude" versie van Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
, in het gedeelte over de luidt:

Het Dicasterie draagt zorg voor de regelgeving en de ordening van de gewijde liturgie met betrekking tot de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

De gecorrigeerde versie luidt (in een eigen werkvertaling):

Het Dicasterie draagt zorg voor de regelgeving en de ordening van de gewijde liturgie met betrekking tot het gebruik - verleend volgens de vastgestelde normen - van liturgische boeken die dateren van vóór de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie.
Zie ook: 19-03-2022 - Paus kondigt grondwet af voor Romeinse curie

Publicatiedatum: 23 maart 2022
Laatst bewerkt: 31 maart 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test