• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Niet toepassen van het kerkelijk recht is een tekortkoming door in de uitvoering van het herderlijke Bisschopsambt

Met de Apostolische Constitutie "Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Pascite Gregem Dei
Weidt de kudden van God - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
(23 mei 2021)
" van 23 mei 2021 heeft paus Franciscus het herziene kerkelijk wetboek van strafrecht afgekondigd. Het treedt in werking op 8 december 2021.

Paus Franciscus heeft bij monde van de voorzitter en secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten vandaag in een persconferentie het eerder aangekondigde nieuwe kerkelijk wetboek van strafrecht gepresenteerd. De overeenkomstige Apostolische Constitutie "Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Pascite Gregem Dei
Weidt de kudden van God - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
(23 mei 2021)
" van 23 mei 2021, met de nieuwe normen bij het 6e Boek van het Kerkelijk Wetboek (CIC/1983), zal op 8 december 2021 in werking treden.

Het herziene wetboek van strafrecht is het resultaat van verscheidene jaren van redactie.  Nadat paus Benedictus XVI in 2007 het initiatief tot de hervorming formeel had genomen, werd een eerste ontwerptekst (schets) opgesteld, die in 2011 voor commentaar naar de bisschoppenconferenties en kerkjuristen werd gezonden.

In zijn voorwoord bij de Apostolische Constitutie "Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Pascite Gregem Dei
Weidt de kudden van God - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
(23 mei 2021)
", schrijft de paus, de wetgever, onder andere:

"Bij de herziening (van het wetboek van strafrecht) is ook het beginsel toegepast van de beperking van de gevallen waarin de mogelijkheid om een straf op te leggen aan het oordeel van de bevoegde autoriteit wordt overgelaten. Dit is bedoeld (...) om de kerkelijke eenheid te bevorderen bij het opleggen van straffen, vooral als het gaat om misdrijven die meer schade en meer aanstoot veroorzaken in de gemeenschap". In het verleden was de mogelijkheid van discretie vaak een rem op de vervolging; zij maakte het strafrecht vrijwel nutteloos (W. Aymans). 

"De nalatigheid van een herder bij de toepassing van het strafrecht maakt duidelijk dat hij zijn taak niet juist en getrouw uitoefent ..." zegt de paus in niet mis te verstane bewoordingen.

Bron: Gero Weishaupt / kathnews.de

Publicatiedatum: 1 juni 2021
Laatst bewerkt: 1 juni 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test