• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Andere regeling HH. Missen in de Sint Pieter

(kro-ncrv.nl/katholiek) - Vaticaanstad, 12 maart 2021 - Het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel heeft vandaag een instructie uitgevaardigd met betrekking tot de discipline van misvieringen in de Sint-Pietersbasiliek. Opvallend is dat er korte metten worden gemaakt met het oude gebruik dat individuele priesters privémissen aan zijaltaren opdragen.

De Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Andere regeling HH. Missen in de Sint Pieter (12 maart 2021)
komt van de Eerste Sectie van het Staatssecretariaat en is gericht aan de Buitengewone Commissie van de Kerkfabriek van de Sint-Pieter, aan de kanunniken van het Vaticaanse Kapittel en aan de Dienst Liturgische Vieringen van de Basiliek. 

In de instructie wordt in eerste instantie gewezen op het belang dat eucharistievieringen in de Vaticaanse Basiliek worden gehouden “in een klimaat van bezinning en liturgisch decorum”. 

Dan volgen er vijf bepalingen, die vanaf 22 maart van kracht zullen zijn. De eerste bepaling is het verbod op individuele vieringen. Nog steeds draagt een aantal priesters ‘s ochtends vroeg alleen aan een zijaltaar de mis op, enkel vergezeld door een misdienaar. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was dat de gewoonste zaak van de wereld. Kennelijk acht het Staatssecretariaat dit gebruik niet overeenstemmen met de principes van de liturgische hervormingen van het concilie. Een van die principes is de actieve participatie van lekengelovigen aan de Heilige Mis.

De tweede bepaling gaat over de mogelijkheid die priesters en gelovigen moeten hebben om deel te nemen aan de dagelijkse concelebraties op gezette tijden in de Kapel van het Koor en aan Altaar van de Cathedra. De derde zegt dat de concelebraties “liturgisch bezield moeten zijn, met de hulp van lectoren en cantoren”. De vierde geeft aan groepen pelgrims het recht om vergezeld door een bisschop of priester eucharistie te vieren in de Vaticaanse Grotten, de onderaardse ruimtes boven het graf van Petrus.

De vijfde bepaling beperkt de missen volgens de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus (Tridentijnse ritus van 1962). Die mogen alleen nog maar door daartoe “geautoriseerde priesters” om 7.00 uur, 7.30 uur, 8.00 uur en 9.00 uur worden opgedragen in de Clementijnse Kapel van de Vaticaanse Grotten. Dat is opmerkelijk omdat paus Benedictus XVI in zijn motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
 (2007) iedere priester toestond een mis zonder gelovigen op te dragen volgens het Missaal van Johannes XXIII uit 1962.

Bron: America Magazine

Publicatiedatum: 12 maart 2021
Laatst bewerkt: 13 maart 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test