• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aanwijzing over vieringen in de Sint Pieter

Vanuit het Staatssecretariaat is vandaag een brief gestuurd aan de verantwoordelijken voor "Kerkfabriek van de Sint Pieter", aan het kapittel van het Vaticaan en aan de liturgische dienst van de Sint Pieter.

"De Veertigdagentijd nodigt ons uit om terug te keren tot de Heer met geheel ons hart Vgl. Joh. 2, 12 ", zo begint de brief. "om meer aandacht te geven aan het luisteren naar het Woord van God en de eucharistische celebratie. In deze zin en om te waarborgen dat de HH. Missen in de St. Pietersbasiliek plaatsvinden in een sfeer van ingetogenheid en liturgisch decorum, wordt een aantal maatregelen bekend gemaakt:"

Onder deze maatregelen wordt o.a. bepaald dat het vieren van privé HH. Missen (zowel in de Gewone als in de Buitengewone Vorm) door priesters in de Sint Pieter niet langer meer zijn toegestaan. Dit is voor het eerst in het bestaan van de Sint Pietersbasiliek dat een dergelijk 'verbod' wordt uitgevaardigd.

Er worden vier "concelebraties" georganiseerd waaraan priesters gedwongen zijn om deel te nemen, indien ze in de Sint Pieter de H. Mis willen lezen. 's Morgens om 07:00 en om 08:00 zijn deze vieringen in de Cappella del Coro (aan de zuidkant, juist aan de overkant van de Sacramentskapel), om 07:30 en 09:00 bij Altaar bij de Cathedra. De gebruikelijke H. Mis in de Sacarmentskapel 's morgens en om 17:00 bij de Cathedra worden niet genoemd en lijken dus ook vervallen te zijn.
Deze concelebraties zullen liturgisch worden "opgeluisterd, onder gebruikmaking van lectoren en cantores". De talrijke zij-altaren mogen nu dus niet meer gebruikt worden, tenzij op de feestdag is van de heilige aan wie het altaar is toegewijd. Groepen pelgrims wordt nog wel toegestaan met hun Bisschop(pen) in de Crypte als groep de H. Mis te vieren. Op 4 tijden (07:00, 07:30, 08:00 en 08:30) is er de mogelijkheid voor "geautoriseerde" priesters om in de Cappella della Clementina in de Crypte om de H. Mis in de Buitengewone Vorm te celebreren.

Ook werden vaak door priesters van andere Riten en die in eenheid met Rome zijn vieringen gedaan, zoals bijvoorbeeld in de katholiek Byzantijnse Ritus of die van Syro-Malabaarse Ritus. Ook deze lijken met deze brief in één pennenstreek verboden te zijn.

Deze regeling gaat in op 22 maart a.s.

Opvallend is dat deze aanwijzing vanuit het Staatssecretariaat komt en niet vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten

Priesters zijn verplicht om dagelijks de H. Mis te celebreren, zonder uitzondering. Het is zeer gebruikelijk dat priesters, al dan niet onder begeleiding van pelgrims, in de ochtenduren aan een van de zeer vele zij-altaren de H. Mis celebreren, al dan niet als privé H. Mis, naar believen ook in de Buitengewone Vorm. 'Concelebratie' is weliswaar in de Gewone Vorm veel voorkomend, maar nimmer verplichtend gesteld. Ook werden, bijvoorbeeld in de Sacramentskapel, dagelijks meerdere HH. Missen gecelebreerd, al dan niet in concelebratie. Aan het altaar in de kapel van de H. Innocentius XI en die van de Aartsengel Michaël is vanaf 2014 en daarvoor in de Kapel van Hongarije in de Crypte dagelijks in ieder geval een H. Mis in de Buitengewone Vorm gevierd. 

De term "geautoriseerde priester" die de Buitengewone Vorm nog zou mogen vieren. Niet duidelijk is wat "geautoriseerd" betekent en door wie. Het is in ieder geval tegengesteld aan de regelingen in het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, waarbij iedere priester, mits hij voldoet aan enkele basisnormen, in de Buitengewone Vorm mag celebreren. Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007), 2 Vgl. Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, Over enige vragen over het Motu Proprio "Summorum Pontificum", Antwoorden van de Kardinaal-president (24 okt 2008), 2

Het heeft er alle schijn van dat nu alle vormen van HH. Missen aan de zij-altaren in de Sint Pieter verleden tijd is.

Bron: rorate-caeli.blogspot.nl

Publicatiedatum: 12 maart 2021
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test