• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan bevestigt aanpassingen liturgie Goede Week 2021

(kerknet.be) - De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten benadrukt dat de geldende anticoronamaatregelen voor de wereldkerk, die al sinds het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In tempo di Covid-19 (II)
Ten tijde van de Covid-19 pandemie (II) - Aanvullende versie van het Decreet over aanpassingen in de liturgie van het Sacrum Triduum en Pasen
(25 maart 2020)
van kracht zijn, ook voor de komende Goede Week en Pasen (5 april) onverkort van toepassing blijven, vooral in de gebieden waar de gelovigen nog niet naar hun parochiekerken kunnen terugkeren.

In een nieuwe Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2021
(17 februari 2021)
gaat de Congregatie in op de huidige stand van zaken rond het covid-gebeuren.

De bisschoppen worden aangemoedigd om in gebieden waar gelovigen niet of slechts in beperkte mate de Eucharistieviering kunnen bijwonen ervoor te zorgen dat hun vieringen via sociale en andere media te volgen zijn. Er wordt hen ook gevraagd om hulpmiddelen aan te bieden voor persoonlijk gebed en gebed in gezinsverband.

Waar de liturgievieringen wel plaatsvinden, wordt hen opgedragen erover te waken dat het uitreiking van de communie, de vredesgroet en andere onderdelen van de liturgie rekening houden met de sanitaire vereisten. De Chrismamis, de viering in de Goede Week waarin de plaatselijke bisschop de heilige oliën wijdt voor de vormsels, de priesterwijding en ziekenzalving van de zieken, mag uitzonderlijk uitgesteld worden naar een latere datum.

Bron: Vaticannews.va/Kathpress.at

 

Publicatiedatum: 18 februari 2021
Laatst bewerkt: 19 februari 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test