• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

(Rome) Op maandag heeft paus Franciscus met het Motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Ab initio
Waarmee de canones 435 §1 en 506 §1 van het Wetboek voor de Oosterse Kerken worden gewijzigd
(8 december 2020)
twee kanunniken van het canonieke recht van de met Rome geassocieerde Oosterse Kerken gewijzigd.

De veranderingen van Canones Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
van de Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium dwingen in de met Rome verenigde Oosterse Kerken af wat Franciscus met het Motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Authenticum Charismatis
Authenticiteit van een charisma - Wijziging van canon 579 van het Kerkelijk Recht
(1 november 2020)
al had veranderd voor de Latijnse Kerk door op 1 november Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 te veranderen.

Beide maatregelen ontnamen diocesane bisschoppen de bevoegdheid om geestelijke ordes en gemeenschappen van gewijd leven in hun rechtsgebied te erkennen.

"Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data. -

De diocesane Bisschoppen kunnen, ieder in zijn gebied, bij formeel decreet instituten van gewijd leven geldig oprichten, onder voorafgaande schriftelijke toestemming door de Apostolische Stoel."

Binnen hun rechtsgebied mogen diocesane bisschoppen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Apostolische Stoel instituten van het gewijde leven oprichten, dat wil zeggen de gemeenschappen die door de gelovigen gewoonlijk religieuze ordes worden genoemd. Dit is de kernboodschap van het nieuwe Motu proprio, ondertekend door Franciscus op Allerheiligen, dat op 10 november aanstaande in werking zal treden.

Tot nu toe hoefde er geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Heilige Stoel te worden verkregen voor een diocesane bisschop om de geestelijke gemeenschap in zijn diocees tot stand te brengen, wat meestal de eerste stap is op weg naar algemene kerkelijke erkenning.

De uiteindelijke beslissing over de erkenning van spirituele gemeenschappen en instituten van het gewijde leven lag al bij de Heilige Stoel, maar diocesane bisschoppen hadden een eerste stap en een voorlopige beslissing voor het gebied van hun bisdom. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat de bisschoppen de macht van de overheid voor hun bisdom hebben en beter in staat zijn om een nieuwe lokale gemeenschap te kennen en te beoordelen. Het besluit van de Heilige Stoel heeft tot nu toe betrekking op de gemeenschappen die zich al hebben geconsolideerd, die buiten het bisdom waarin ze zijn opgericht, groeien en hun apostolaat en takken in verschillende bisdommen vestigen.

Terwijl Franciscus in het ene pontificaat oproept tot decentralisatie en synodaliteit, gaat hij met Authenticum Charismatis en Paus Franciscus - Motu Proprio
Ab initio
Waarmee de canones 435 §1 en 506 §1 van het Wetboek voor de Oosterse Kerken worden gewijzigd
(8 december 2020)
 de andere kant op. Zo verzwakte hij het gezag van de diocesane bisschoppen en legde hij alle beslissingsbevoegdheid in eigen handen.

De aan tradities gebonden internetsite Messa in Latino spreekt van een "autoritaire en dictatoriale lijn van dat pontificaat, dat helaas steeds meer op Noord-Korea lijkt", alleen in religieuze kledij.

Publicatiedatum: 1 januari 2020
Laatst bewerkt: 15 april 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test