• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe pauselijke catechese over sociale leer

(kro-ncrv.nl/katholiek) - Paus Franciscus is vanochtend gestart met een nieuwe catechesereeks voor zijn wekelijke ‘algemene audiënties’. De vorige reeks ging over bidden, de nieuwe over de sociale leer van de Katholieke Kerk als inspiratiebron ter overwinning van de coronacrisis.

Hoewel de Kerk de genezende genade van Christus door middel van de sacramenten uitvoert en gezondheidszorgdiensten verleent in de verste uithoeken van de planeet, is zij volgens Franciscus geen expert in het voorkomen of genezen van de pandemie en geeft zij geen specifieke sociaal-politieke aanwijzingen. Deze taak behoort, zoals paus Paulus VI reeds opmerkte, toe aan politieke en sociale leiders.

In de loop der eeuwen heeft de Kerk echter, in het licht van het Evangelie, fundamentele sociale beginselen ontwikkeld die de mensheid kunnen helpen bij het ontwikkelen van politiek beleid. Deze principes zijn: de waardigheid van de persoon; de notie van het gemeenschappelijk goed; de voorkeursoptie voor de armen; de universele bestemming van goederen; solidariteit; subsidiariteit; zorg voor het ‘gemeenschappelijk huis’ (milieu).

De Heilige Vader wees erop dat deze principes op verschillende manieren uitdrukking geven aan de theologale deugden van geloof, hoop en liefde.

De paus nodigde de christenen uit de komende weken met hem na te denken over de dringende vragen die de pandemie heeft blootgelegd, in het bijzonder de sociale kwalen, uiteraard in het licht van het Evangelie, van de theologale deugden en van de beginselen van de sociale leer van de Kerk.

Zie de volledige Nederlandstalige vertaling van de catechese: Paus Franciscus - Audiëntie
De wereld genezen - 1. Inleiding
Catechesereeks over sociale leer en pandemie - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis
(5 augustus 2020)

Zie ook het dossier over de gehele catechesereeks: De wereld genezen

Publicatiedatum: 5 augustus 2020
Laatst bewerkt: 6 augustus 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test